BDO

BDO large small

Begeleiding op Duits fiscaal/administratief gebied

Duitsland is al jaren Nederlands belangrijkste handelspartner. Onze Oosterburen vormen voor Nederlandse bedrijven een enorme afzetmarkt. Maar ondanks de samenwerking en (geplande) harmonisering binnen het kader van de EU, wijken de (fiscale) regels en procedures in Duitsland nog altijd substantieel af van die in Nederland. Ook zijn de omgangsnormen en de zakelijke cultuur in beide landen wezenlijk anders. Het niet in acht nemen van de Duitse regels en normen kan veel geld kosten respectievelijk leiden tot het mislopen van omzet.

Daarom is het van belang goed advies in te winnen als u zaken gaat doen in Duitsland.

Holland/Germany Desk

BDO Nederland en BDO Duitsland werken al geruime tijd samen bij de advisering in grensoverschrijdende Nederlands-Duitse aangelegenheden op fiscaal en administratief gebied. In de Holland/Germany Desk hebben zij alle expertise op dit gebied voor u gebundeld.

Het doel van de Holland/Germany Desk is Nederlandse ondernemers en werknemers die actief zijn in Duitsland, of plannen daartoe hebben, te begeleiden. Daarbij gaat het niet alleen om assistentie bij het vervullen van de vereiste formaliteiten en alle administratieve rompslomp, maar ook om fiscale optimalisering en planning.

Vragen op Duits fiscaal/administratief gebied

De Holland/Germany Desk kan worden ingeschakeld bij alle mogelijke vragen op Duits fiscaal/administratief gebied en bij kwesties waarbij het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een rol speelt, zoals:

  • Wanneer word ik (dan wel wordt mijn onderneming en/of worden mijn werknemers) belastingplichtig in Duitsland?
  • Welke administratieve verplichtingen gelden in Duitsland?
  • Met welke Duitse fiscale regels word ik geconfronteerd bij belastingplicht (van mijn onderneming/werknemers) in Duitsland?
  • Welke rechtsvorm past het beste bij mijn onderneming; wel of geen holdingstructuur?
  • Welke wijze van financiering is fiscaal optimaal?
  • Hoe verhoudt de Duitse belastingdruk zich tot de Nederlandse belastingdruk; hoe voorkom ik dat ik in beide landen belasting betaal en hoe kan de totale belastingdruk zo laag mogelijk worden gehouden?

Voordelen

De Holland/Germany Desk bestaat niet alleen uit adviseurs van BDO Nederland, maar ook uit medewerkers van BDO Duitsland, dat 26 vestigingen heeft verspreid over heel Duitsland. Door deze grensoverschrijdende samenwerking zorgt BDO ervoor dat de Nederlandse ondernemer het invullen van Duitse belastingaangiften, het opstellen van Duitse jaarrekeningen en het onderhouden van de contacten met het Finanzamt uit handen kan worden genomen, maar ook dat er antwoord kan worden gegeven op specialistische vraagstukken op Duits fiscaal gebied.

De adviseurs van de Holland/Germany Desk volgen de ontwikkelingen in hun eigen land op de voet en wisselen deze intensief met elkaar uit. U zit met hen aan tafel om gezamenlijk te komen tot het beste advies voor uw onderneming en uw grensoverschrijdende ambities.

De Holland/Germany Desk begeleidt ook Duitse ondernemers, werknemers en particulieren die zaken in Nederland (willen) doen. Daarom spreken alle adviseurs van de Holland/Germany Desk zowel Nederlands als Duits. U wordt dus in uw eigen taal te woord gestaan.

Contact met de specialisten van de Holland/Germany Desk

De adviseurs van de Holland/Germany Desk volgen de ontwikkelingen in het eigen land op de voet en wisselen deze informatie intensief met elkaar uit. Zodoende ondersteunen zij ondernemers in hun grensoverschrijdende ambities. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van onze specialisten.