Veel Duitse ondernemers zijn op zoek naar een opvolger. Ook in Nederland bereikt een groot aantal directeurs binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Toch gaan beide landen zeer verschillend met het thema bedrijfsopvolging om. De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) biedt ondernemers praktische ondersteuning bij het regelen van hun eigen opvolging. Bovendien zoekt de DNHK naar oplossingen over grenzen heen. Dit biedt interessante mogelijkheden, zowel voor het bedrijf zelf, als op economisch niveau. Hartmut Rosowski, Manager Strategische Samenwerking en hoofd van de DNHK in Düsseldorf, vertelt in een interview met AHA24x7.com over de strategie van de DNHK.

Het onderwerp bedrijfsopvolging is in Duitsland al jaren een hot item. Hoe belangrijk of dringend denkt u dat dit thema in werkelijkheid is?

Het feit dat er veel over bedrijfsopvolging wordt gesproken, toont aan dat het onderwerp een heet hangijzer is. Er zijn verschillende cijfers in omloop. Uit een recent KfW-onderzoek blijkt dat in de komende vijf jaar meer dan 500.000 Duitse bedrijven op zoek zijn naar een opvolger. Ongeveer een derde is daarbij aangewezen op een externe opvolger die niet uit de eigen familie of het huidige management afkomstig is. Een mogelijke oplossing is om over de grens te kijken, want een opvolger hoeft niet per se uit het eigen land te komen. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers. De huidige demografische verschuivingen zijn een uitdaging. Bovendien streven jongeren vaak naar een andere invulling (trefwoord: “work-life-balance”) van hun beroepsleven en willen ze niet altijd ondernemer worden. Een ander aspect is dat de Nederlandse economie uitstekend draait en ondernemers bereid zijn om in het buitenland te investeren, vooral in Duitsland. Een win-win situatie, want de Duitse ondernemer vergroot zo zijn kansen op het vinden van een geschikte opvolger.

Is de situatie in Nederland vergelijkbaar met die in Duitsland?

Er zijn zeker overeenkomsten. Ik heb de indruk dat bedrijfsopvolging in Nederland minder als probleem wordt ervaren. Bovendien is het onderwerp in de media minder aanwezig dan in Duitsland.

Dit heeft wellicht te maken met het relatief ondernemersvriendelijke klimaat in Nederland. De mentaliteit is anders. Nederlanders zijn opener en hebben meer een hands-on mentaliteit. Dit maakt Nederland ook interessant voor ondernemers uit Duitsland. Het biedt hen de kans om een bedrijf over te nemen in Nederland.

Welke rol kunnen Nederlandse ondernemers spelen bij het oplossen van het probleem?

Een zeer belangrijke. Zowel de overeenkomsten in cultuur als de korte geografische afstand bieden voordelen voor beide landen. Duitse ondernemers die hun bedrijf van de hand willen doen, hebben op deze manier de beschikking over een grotere pool van potentiële kopers. De verkopende ondernemer profiteert daarnaast van een hogere koopsom. Bedrijfsopvolgers profiteren van gevestigde structuren zoals leveranciers- en klantrelaties als ze in Duitsland zaken willen doen. Door een succesvolle bedrijfsopvolging blijven veel arbeidsplaatsen behouden, waar vervolgens de hele economie van profiteert.

In het tweede deel van het interview, dat we op woensdag 4 juli publiceren, vertelt Hartmut Rosowski meer over oplossingen en legt uit, op welke manier de DNHK ondernemers kan helpen en welke subsidieprogramma´s er zijn.

X