Veel Nederlandse bedrijven met technische uitvindingen zijn huiverig voor een langdurige en prijzige octrooiaanmelding in Duitsland. Maar er bestaat een sneller en goedkoper alternatief, weet Stephan van Dülmen, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater.

Het Duitse recht biedt bedrijven verschillende mogelijkheden hun intellectueel eigendom tegen inbreuk te beschermen. Als het om technische uitvindingen gaat overwegen bedrijven in de regel eerst een octrooi. Maar de procedure op weg naar een octrooi neemt veel tijd in beslag en is nogal duur; de gemiddelde duur van een goedkeuringsaanvraag bedraagt twee tot drie jaar.

Dit tijdsbestek en de hieraan verbonden kosten zijn dan ook de reden, waarom ook Nederlandse bedrijven huiverig zijn voor een octrooiaanmelding in Duitsland, vertelt Stephan van Dülmen, sinds kort Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve: “Tenslotte is het in zo’n pril stadium nog helemaal niet gewaarborgd dat het product in kwestie op de markt een succes zal worden en of de mogelijke winsten de kosten van een octrooiaanmelding überhaupt rechtvaardigen.” Bovendien is het volgens de jurist ook denkbaar dat de technische ontwikkelingen in een bepaalde branche zo’n vlucht nemen dat de bescherming van een uitvinding die pas na drie jaar in werking treedt volslagen zinloos is.

Stephan van Dülmen, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Snel en goedkoop alternatief

Voor gevallen als deze bestaat er in Duitsland een sneller en goedkoper alternatief, namelijk het gebruiksmodel (Gebrauchsmuster). Het gebruiksmodel kent dezelfde beschermingsvoorwaarden als het octrooi en verleent aan de houder verregaand dezelfde rechten. Omdat deze beschermingsvoorwaarden tijdens de goedkeuringsprocedure echter niet getoetst worden, neemt deze slechts drie tot vier maanden in beslag en is daarom vele malen goedkoper. “Dit is een aantrekkelijk alternatief, als een product op het punt staat op de markt geïntroduceerd te worden en bijvoorbeeld op een beurs gepresenteerd gaat worden”, aldus Rechtsanwalt Van Dülmen.

Indien dan na de beurs blijkt dat het product een succes wordt, kan het bedrijf in kwestie natuurlijk alsnog besluiten, hiervoor een octrooi aan te vragen. Maar ook als een aanvullende aanmelding bij het Deutsche Patent- und Markenamt niet zinvol blijkt te zijn, kan de aanmelding als gebruiksmodel een lonende zaak zijn. “Het gebruiksmodel vormt immers een geducht wapen tegenover de concurrentie en kan een voorsprong opleveren tegenover de concurrentie”, weet Stephan van Dülmen. “Bovendien is het gebruiksmodel een aantrekkelijk marketinginstrument.”

X