NRW.Global Business

 

NRW.Global Business: partner voor zakelijk succes in Noordrijn-Westfalen én wereldwijd

In Noordrijn-Westfalen investeren, wereldwijd expanderen: NRW.Global Business, de ontwikkelingsmaatschappij voor buitenlandse handel van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is hét aanspreekpunt voor bedrijven wanneer het gaat om investeringsprojecten en vestiging in Noordrijn-Westfalen, bij het ontsluiten van groeimarkten en bij het netwerken met internationale zakenpartners. Noordrijn-Westfalen is economisch gezien de belangrijkste Duitse deelstaat en is daarom geliefd bij buitenlandse investeerders. Daarnaast zijn in deze deelstaat talrijke bedrijven met globaal groeipotentieel gevestigd.

In Noordrijn-Westfalen investeren

NRW.Global Business is verantwoordelijk voor het vermarkten van Noordrijn-Westfalen, investeringshotspot nr. 1 binnen Duitsland, en werft wereldwijd buitenlandse directe investeringen. Vandaag de dag zijn al circa 20.000 buitenlandse bedrijven in de economisch sterkste deelstaat van Duitsland gevestigd. De experts van NRW.Global Business ondersteunen investeerders bij fiscale en juridische kwesties en leveren gedetailleerde informatie over economische structuren en sectoren. Ze analyseren investeringsplannen, zoeken naar passende locaties en begeleiden investeringsprojecten van de eerste stap tot aan de succesvolle vestiging – en daarna.

Profiteren van een netwerk

Met haar internationale buitenlandse kantoren is NRW.Global Business over de hele wereld op de markten van de toekomst te vinden. Naast dochtermaatschappijen in Japan en de Verenigde Staten heeft NRW.Global Business vertegenwoordigingen in China, Groot-Brittannië, India, Israël, Korea, Polen, Rusland en Turkije. Samen met het hoofdkantoor in Düsseldorf ondersteunen de buitenlandse vestigingen bedrijven bij hun investeringsprojecten in Noordrijn-Westfalen, en identificeren groeipotentieel voor bedrijven uit Noordrijn-Westfalen op internationale markten. Daarnaast zorgt het netwerk voor directe contacten met bedrijven en investeerders die willen profiteren van de sterke punten en de innovatiekracht van Noordrijn-Westfalen.
Groeimarkten ontsluiten

Van start-ups tot het midden- en kleinbedrijf: NRW.Global Business ondersteunt bedrijven in Noordrijn-Westfalen bij het ontsluiten van internationale markten. De organisatie ontwikkelt samen met partners een stappenplan op maat voor de betreffende buitenlandse markt.

Van beurzen tot handelsmissies

Buitenlandse beurzen vormen de perfecte ingang voor nieuwe markten en geven toegang tot een breed vakpubliek. NRW.Global Business helpt bedrijven om hun producten en diensten hier optimaal te presenteren – in gemeenschappelijke stands voor bedrijven, via informatieservicepunten of in kleine groepen. Daarnaast organiseert en coördineert de ontwikkelingsmaatschappij delegatiereizen en handelsmissies naar groeimarkten. Bedrijven kunnen daarnaast bij talrijke andere evenementen van NRW.Global Business informatie inwinnen over sectoren en samenwerkingsmogelijkheden. Daar krijgen ze tevens hulp bij het op- en uitbouwen van zakelijke activiteiten in het buitenland.

NRW.Global Business werkt nauw samen met de regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, lokale en regionale ontwikkelingsmaatschappijen, en bedrijven, verbanden, clusters, initiatieven, verenigingen en de Duitse Industrie- und Handelskammer en Handwerkskammer. De regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vertegenwoordigd door de minister voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen, is de enige vennoot.

Bild NRW Invest


Gestalten Sie mit NRW.Global Business Ihren wirtschaftlichen Erfolg in Nordrhein-Westfalen und weltweit

Am Standort Nordrhein-Westfalen investieren, weltweit expandieren: Die landeseigene Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Global Business ist der Partner für alle Unternehmen bei Investitionsprojekten und der Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen, bei der Erschließung von Wachstumsmärkten sowie der Vernetzung mit internationalen Geschäftspartnern. Als Deutschlands führender Wirtschaftsstandort ist das Bundesland weltweit bei ausländischen Investoren gefragt und beheimatet gleichzeitig zahlreiche Unternehmen mit globalem Wachstumspotenzial.

In Nordrhein-Westfalen investieren

NRW.Global Business betreibt das internationale Standortmarketing für Deutschlands Investitionsstandort Nr. 1, Nordrhein-Westfalen und wirbt weltweit um ausländische Direktinvestitionen für den Standort. Schon heute sind rund 20.000 ausländische Firmen in Deutschlands wirtschaftlich stärkstem Bundesland zuhause. Die Experten von NRW.Global Business unterstützen Investoren bei steuerlichen sowie rechtlichen Fragen und liefern detaillierte Informationen über Wirtschaftsstruktur und Branchencluster. Sie analysieren Investitionsvorhaben, identifizieren passende Standorte und begleiten ein Investitionsprojekt vom ersten Schritt bis zur erfolgreichen Ansiedlung und darüber hinaus.

Vom Netzwerk profitieren

Mit ihren internationalen Auslandsbüros ist die Gesellschaft in Zukunftsmärkten rund um den Globus vertreten. Neben Tochtergesellschaften in Japan und den USA unterhält NRW.Global Business Repräsentanzen in China, Großbritannien, Indien, Israel, Korea, Polen, Russland und der Türkei. Gemeinsam mit dem Hauptsitz in Düsseldorf unterstützen die Auslandsbüros Unternehmen bei Investitionsprojekten in Nordrhein-Westfalen und identifizieren Wachstumspotenziale für nordrhein-westfälische Unternehmen auf internationalen Märkten. Gleichzeitig ermöglicht das Netzwerk den direkten Austausch mit Unternehmen und Investoren, die von der Stärke und Innovationskraft Nordrhein-Westfalens profitieren möchten.

Wachstumsmärkte erschließen

Von Startups bis zum KMU: NRW.Global Business unterstützt die nordrhein-westfälische Wirtschaft bei der Erschließung internationaler Märkte. Die Gesellschaft entwickelt gemeinsam mit Partnern speziell auf die Anforderungen der Unternehmen zugeschnittene Außenwirtschaftsmaßnahmen.

Von Messen bis Unternehmerreisen

Auslandsmessen bieten den perfekten Zugang zu neuen Märkten und einem breiten Fachpublikum. NRW.Global Business hilft Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen hier optimal zu präsentieren – über Firmengemeinschaftsstände, Info-Service-Center oder Kleingruppen. Zudem organisiert und koordiniert die Gesellschaft Delegations- und Unternehmensreisen in Wachstumsmärkten. Zahlreiche weitere Brancheninformations- und Kooperationsveranstaltungen von NRW.Global Business bieten Unternehmen ergänzende Hilfestellung beim Auf- und Ausbau des Auslandsgeschäfts.

NRW.Global Business arbeitet eng mit lokalen und regionalen Wirtschaftsförderungen im Land, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie mit Firmen, Verbänden, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Clustern, Landesinitiativen und anderen wirtschaftsnahen Vereinigungen zusammen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, ist die alleinige Gesellschafterin.

 

Möchten Sie zweimal wöchentlich und gezielt über Neuigkeiten aus dem
deutsch-niederländischen Geschäftsleben informiert werden?
Dann abonnieren Sie jetzt den kostenlosen AHA24x7.com-Newsletter.

AHA24x7.com wil u graag regelmatig op de hoogte houden met gericht nieuws uit de
Duits-Nederlandse community. Registreer u via onderstaand formulier op de gratis AHA24x7 newsletter.

Datenschutzerklärung | privacy statement

Newsletter abonnieren

* indicates required

Einverständnis

X