Het delen van knowhow en expertise, deskundigen met elkaar in contact brengen en verdieping van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland – dit zijn de drie belangrijkste doelstellingen van dit binationale online platform AHA24x7.com. Om nog dichter in de buurt van deze doelen te komen, kunnen bezoekers sinds kort gebruik maken van zogenaamde themadossiers. Deze dossiers bundelen diepgaande informatie rondom een bepaald thema, onafhankelijk van actuele nieuwskwesties. De redactie werkt hiervoor samen met diverse partners.

De AHA24x7.com-dossiers bevatten verdiepende informatie rondom verschillende aspecten van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Hiervoor worden bepaalde branches uitgelicht, overkoepelende thema’s besproken of bepaalde regio’s geanalyseerd. “Hierbij willen we uitdrukkelijk gebruik maken van de expertise van verschillende specialisten, die grensoverschrijdend actief zijn”, benadrukt Alf Buddenberg, projectleider van AHA24x7.com. “Iedereen, die een voorstel voor een thema heeft of zich actief met de inhoud wil bezighouden, nodigen we van harte uit om contact op te nemen met onze redactie.” De dossiers zullen overzichtelijke, duidelijke en transparante informatie bevatten, maar zonder een strikte, vaste structuur. “Met de dossiers willen we meer diepgang aanbieden, onafhankelijk van het nieuws van de dag. We zien ze als de ideale aanvulling op onze nieuwsberichten”, aldus Buddenberg.

Eerste dossiers zijn online

De website trapt af met de dossiers ‘Arbeidsmarkt‘ en ‘Industrie‘, die beiden half april online gingen. Voor het industriedossier is AHA24x7.com een samenwerking aangegaan met MYbusinessmedia, een toonaangevende vakbladuitgeverij met diverse industrietitels. Samen met de redacteuren van ‘Vraag en aanbod’ en ‘Holland Zulieferland’ zal dit dossier worden gevuld en verder ontwikkeld. “De samenwerking met AHA24x7.com ligt helemaal in lijn met de uitgangspunten van onze Duitstalige uitgave Holland Zulieferland: het informeren van Duitse bedrijven over de Nederlandse Industrie en het inspireren om met elkaar samen te werken. Op AHA24x7.com delen we tips en praktijkervaringen aangevuld met interessante informatie uit onze Nederlandse Maakindustrie uitgave Vraag en Aanbod“, aldus Elsbeth Lamfers, brandmanager techniek van MYbusinessmedia.

Elk themadossier functioneert, net als AHA24x7.com, als een mozaïek. Buddenberg: “Elke inbreng draagt bij aan een krachtiger en aantrekkelijker totaalbeeld. Bij alle dossiers staan we open voor nieuwe impulsen. We roepen geïnteresseerden dan ook uitdrukkelijk op om een actieve bijdrage te leveren.”

X