mediamixx

logo_mediamixx_neu-300x59

Doelgericht en effectief communiceren in het buurland

Komt mijn boodschap aan de andere kant van de grens wel over?
Hoe bereik ik geschikte gedrukte en online media in het buurland?
Wat is er nodig om mijn boodschap over te brengen – aan potentiële klanten, redacties of netwerkpartners?
Bedrijven en instellingen, overheden en EU-projecten krijgen bij grensoverschrijdende communicatie te maken met bijzondere uitdagingen.

De kern van dit alles? De content. De inhoud.
Een specialisme. Dit omdat deze boodschap in het buurland misschien wel heel anders wordt opgevat door cultuurverschillen. Of heel anders moet worden overgebracht. Of alleen dan gepubliceerd wordt wanneer er bepaalde specifieke criteria zijn vervuld. Hier komt mediamixx in het spel:

Communicatiebureau

mediamixx is gespecialiseerd in Nederlands-Duitse communicatie – en alles, wat daarbij hoort. Wij communiceren Nederlandse en Duitse boodschappen naar de andere kant van de grens, zodat Nederlanders en Duitsers ze begrijpen.

Sinds 1994

Sinds 1994 adviseren, ondersteunen en begeleiden we onze klanten op het gebied van communicatie en content marketing. We hebben ruim 20 jaar grensgangerschap als bagage, en daarmee ruim 20 jaar expertise voor de stap over de Nederlands-Duitse of Duits-Nederlandse grens.

Wij geven taalkundig advies, strategisch en betrouwbaar. Wij helpen bij het omzeilen van struikelblokken, cultuurverschillen en misverstanden zodat u succesvol kunt communiceren.

Kernsectoren

o Leisure: Recreatie, beleving, toerisme & food
o (Financiële) dienstverlening, onderwijs & overheden
o Technologie, bouw en (proces-)industrie

In opdracht van onze klanten produceren we bovendien geïntegreerde marketing communicatie concepten en plannen met alle denkbare communicatiematerialen. Van krant tot magazine en van brochure tot boek. Van online newsletter en website tot facebook fanpagina: of een mix van allemaal.

 

Gezielt und effektiv im Nachbarland kommunizieren

Wie werde ich jenseits der Grenze verstanden?
Wie erreiche ich Medienvertreter im Nachbarland?
Was braucht es, um meine Botschaft zu übermitteln – an potentielle Kunden, an Redaktionen oder Netzwerkpartner?
Es sind besondere Herausforderungen, vor die sich Unternehmen und Institutionen, Behörden und EU-Projekte im Zuge grenzüberschreitender Kommunikation gestellt sehen.

Der Kern all dessen? Der Inhalt.
Denn der wird im Nachbarland womöglich anders verstanden. Oder ganz anders vermittelt. Oder nur dann veröffentlicht, wenn er bestimmten Kriterien entspricht.
Und hier kommt mediamixx ins Spiel:

Agentur

mediamixx ist eine Agentur, die sich auf die deutsch-niederländische Kommunikation spezialisiert hat – mit allem, was man darunter verstehen kann.
Wir vermitteln niederländische und deutsche Botschaften auf der anderen Seite der Grenze, so dass Niederländer und Deutsche sie verstehen.

Seit 1994

Seit 1994 beraten, unterstützen und begleiten wir unsere Kunden in Sachen Kommunikation:
Wir haben 20 Jahre Grenzgängertum im Gepäck – und damit 20 Jahre Expertise für Ihren Brückenschlag über die niederländisch-deutsche Grenze.Wir beraten Sie sprachlich, strategisch und zuverlässig.
Wir unterstützen Sie dabei, Stolperfallen und Missverständnissen aus dem Weg zu gehen und erfolgreich zu kommunizieren.

Kernsektoren

o Leisure: Freizeit, Erlebnis, Tourismus & Food
o (Finanz-) Dienstleistungen, Bildungswesen & Behörden
o Bau- Technologie & (Prozess-)Industrie

Wir produzieren darüber hinaus im Auftrag unserer Kunden alles, was an Kommunikationsmitteln denkbar ist:
Zeitung, Magazin, Broschüre, Buch, Webseite – und ein Mix aus all dem, wenn gewünscht.


Interview directeur mediamixx Frank Wöbbeking

Waarom bent u destijds met mediamixx begonnen?IMG_031 Kopie
Ik werkte vroeger als journalist bij de Schaumburger Nachrichten en de Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) voordat de liefde ervoor zorgde dat ik in Nijmegen terechtkwam. In 1994 richtte ik net over de Duitse grens in Kleve redactiebureau mediamixx op en de eerste contacten met Nederlandse klanten die Duitse teksten nodig hadden, werden gelegd. De focus op Nederlands-Duitse communicatie bleek een gouden greep. Al snel kregen we steeds meer opdrachten en groeide het aantal medewerkers. Op dit moment telt mediamixx 9 medewerkers en maken we gebruik van een vaste groep freelancers.

Wat maakt mediamixx tot de ideale partner voor bedrijven en organisaties die grensoverschrijdend zaken (willen) doen?
Wij zijn een klein bedrijf met korte lijnen: we werken snel en effectief en klanten hebben bij ons een vast contactpersoon. Dit betekent dat we al snel een goede band met onze klanten kunnen opbouwen. We bieden een breed palet aan diensten: van vertalingen, redactiewerk, contentmarketing en pr tot vormgeving, fotografie en videoproductie. Al onze medewerkers zijn tweetalig en zijn afkomstig uit Duitsland en Nederland. Ook ontwikkelen we eigen producten, zoals AHA24x7.com. Dit alles met een schat aan ervaring op het gebied van grensoverschrijdende communicatie. Want aan de inhoud en vormgeving van bijvoorbeeld een brochure, persbericht of website worden in Duitsland andere eisen gesteld dan in Nederland.

Wat zijn belangrijke verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van communicatie?
In Duitsland moet je als Nederlander bij de uitvoer van een opdracht rekening houden met een lange aanlooptijd. Een project of opdracht wordt eerst goed doordacht en doorgesproken op verschillende niveaus, voordat er een beslissing wordt genomen. Bovendien moet alles schriftelijk worden vastgelegd. Nederlanders gaan vaak gewoon van start en kijken wel waar het schip strandt, een instelling waar Duitsers soms moeite mee hebben. Verder zijn Nederlanders vooruitstrevender op het gebied van vormgeving, tekst en (nieuwe) media. Nederlanders houden van kleurige vormgeving en informele teksten; Duitsers vinden het al gauw te schreeuwerig. Wij voelen deze verschillen haarfijn aan en weten hoe we deze kunnen omzetten in een goed communicatieproduct in beide landen.

 

Interview mit Frank Wöbbeking, Geschäftsführer mediamixx GmbH

Warum haben Sie mediamixx damals gegründet?
Ich habe früher als Journalist bei den Schaumburger Nachrichten und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) gearbeitet, bevor die Liebe dafür gesorgt hat, dass ich nach Nimwegen gekommen bin. 1994 habe ich direkt an der Grenze in Kleve die Agentur mediamixx gegründet und erste Kontakte mit niederländischen Kunden geknüpft, die deutsche Texte nötig hatten. Der Fokus auf deutsch-niederländische Kommunikation hat sich als goldrichtig erwiesen. In kürzester Zeit haben wir immer mehr Aufträge bekommen und somit ist auch die Zahl der Mitarbeiter gestiegen. Im Moment haben wir elf Mitarbeiter und greifen auf eine feste Gruppe freier Mitarbeiter zurück.

Was macht mediamixx zum idealen Partner für Unternehmen und Organisationen, die grenzüberschreitend Geschäfte machen (möchten)?
Wir sind ein kleines Unternehmen mit kurzen Wegen: Wir arbeiten schnell und effizient und Kunden haben bei uns einen festen Ansprechpartner. Das bedeutet, dass wir schnell eine gute Beziehung zu unseren Kunden aufbauen können. Wir bieten eine breite Dienstleistungspalette: von Übersetzungen und Redaktionsarbeiten über Content-Marketing und PR bis hin zu Grafik, Fotografie und Videoproduktionen. Unsere Mitarbeiter sind alle zweisprachig und kommen aus Deutschland und den Niederlanden. Zudem entwickeln wir eigene Produkte wie AHA24x7.com. Das alles mit einem großen Erfahrungsschatz im Bereich der grenzüberschreitenden Kommunikation. Denn an den Inhalt und die Gestaltung beispielsweise einer Broschüre, einer Pressemitteilung oder einer Website werden in Deutschland andere Anforderungen als in den Niederlanden gestellt.

Wo gibt es in Sachen Kommunikation wichtige Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden?
In Deutschland muss man als Niederländer bei der Ausführung eines Auftrags mit einer langen Anlaufzeit rechnen. Ein Projekt oder Auftrag wird erst gut durchdacht und auf verschiedenen Ebenen durchgesprochen, ehe ein Beschluss gefasst wird. Außerdem muss alles schriftlich festgehalten werden. Niederländer starten oft einfach und schauen dann erst, wohin sie der Weg führt – Deutsche haben mit dieser Einstellung oft Schwierigkeiten. Zudem sind Niederländer im Bereich von Gestaltung, Texten und (neuen) Medien fortschrittlicher. Niederländer mögen bunte Gestaltungen und informelle Texte; Deutsche finden das schnell zu grell. Wir können diese Unterschiede sehr genau nachempfinden und wissen, wie wir sie in ein gutes Kommunikationsprodukt in beiden Ländern umsetzen können.

Team mediamixx

bahçeşehir evden eve nakliyat

başiktaş evden eve nakliyat

bağcılar evden eve nakliyat

beylikdüzü evden eve nakliyat

bakırköy evden eve nakliyat

başakşehir evden eve nakliyat

bahçelievler evden eve nakliyat

ıspartakule evden eve nakliyat

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle
gorukle escort bursa escort
ankara escort
İngilizce Türkçe çeviri siteleri kullanıcıların metinleri veya belgeleri yükleyerek anında tercüme yapmalarını sağlayan platformlardır Genellikle temel çeviri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verir. Ancak, tam anlamıyla doğru ve dilbilgisine uygun çeviriler için profesyonel çeviri hizmetlerine başvurmak daha güvenilir olabilir. Bu siteler, hızlı ve pratik bir çözüm sunarken, özellikle hassas veya teknik metinlerin çevirisinde profesyonel bir çevirmenin becerileri ve deneyimi gerekebilir.ingilizceturkce.gen.tr
Spanish to English translation involves accurately conveying not only the words but also the meaning, tone, and cultural nuances of the original text. Skilled translators proficient in both Spanish and English are essential to ensure accurate and effective translations. They must have a deep understanding of both languages' grammar, vocabulary, and idiomatic expressions to deliver high-quality translations. Spanish to English translation is widely used in various fields, including business, literature, media, and international communication. It plays a vital role in enabling cross-cultural understanding and facilitating global interactions.spanishenglish.net
akü servis akumyoldaakücü akumyoldaakü yol yardım akumyolda.comakü değişimi akumyolda.commaltepe akü akumyolda.comakü takviyesi akumyolda.com
turkceingilizce.gen.trturkceingilizce.gen.tr
translatedicttranslate dicttranslatedict.com
X