Tijdens de Euregioraadsvergadering van 6 juni in het Amphiontheater in Doetinchem heeft de Euregioraad unaniem ingestemd met het verzoek van de Gemeente Apeldoorn om toe te treden tot de Euregio Rijn-Waal.

Wethouder Wim Willems gaf in zijn toespraak aan dat Apeldoorn al nauwe contacten heeft met diverse steden in de Euregio Rijn-Waal, zoals Kleve, Moers, Düsseldorf en Rees. De stad hoopt deze banden door middel van het lidmaatschap te verstevigen. Apeldoorn ziet met name kansen in de euregionale samenwerking op het gebied van economie, duurzame ontwikkeling, mobiliteit en toerisme.

Omgekeerd ziet Euregio-voorzitter Ulrich Francken in Apeldoorn als centrumgemeente voor de Veluwe een waardevolle aanvulling voor de Euregio Rijn-Waal. Hij zei uit te kijken naar de samenwerking met Apeldoorn.

De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband van 55 lokale en regionale overheden in het gebied tussen Ede-Wageningen en Düsseldorf. Het verband werd opgericht in 1971 en heeft sindsdien als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Ook ondersteunt de Euregio Rijn-Waal bij het aanvragen van EU subsidies in het kader van het programma INTERREG Deutschland-Nederland en kunnen grenspendelaars met al hun vragen over wonen, werken en studeren in het buurland terecht bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal.

In de Euregio Rijn-Waal wonen ca. 4,8 miljoen mensen en zijn 300.000 bedrijven gevestigd. Samen bieden zij 2,2 miljoen banen. Aan de 14 universiteiten en hogescholen studeren ruim 175.000 studenten.

X