Blog: “Grote transities verlangen samenwerking op alle fronten”

Blog: “Grote transities verlangen samenwerking op alle fronten”
(c) Harry Blokzijl / Harry Fotografie.

De kop boven deze blog vat de uitkomsten van het symposium van het Rijnland Instituut op 5 november treffend samen. Er komen uitdagingen op ons af die wij niet alleen moeten willen aangaan. Samen staan we simpelweg sterker.

Het onderwijs moet hierin een voortrekkersrol spelen, omdat daar de toekomst dichtbij is, om jonge professionals op de juiste ‘Art und Weise’ voor te bereiden op hun maatschappelijke rol. Het is belangrijk dat juist die jonge professional de weg over de grens weet te vinden en breder kijkt dan de eigen regio. Wat maar al te goed wordt beseft: de jonge professionals in opleiding zijn de experts van de toekomst, en de regio Noordoost-Duitsland/Noord-Nederland heeft hen nodig. De grensoverschrijdende samenwerking maakt de regio aantrekkelijker voor jong talent, leidt tot innovatieve en gewaagde ideeën en maakt de regio sterker. Die redenen zijn genoeg om een samenwerking aan te gaan.

Behouden van talent in de regio

De workshops tijdens het symposium sneden verschillende thema’s aan, allemaal met een duidelijke link naar het centrale thema: Human Capital. Zo scheen het International Welcome Center haar licht op de ideeën omtrent het behouden van talent in de regio: een goede samenwerking van alle betrokken partijen om ‘hun’ regio te vermarkten als een fijne regio om te gaan wonen, zodat de meest talentvolle studenten willen blijven.

In éénzelfde lijn denkt de Hanzehogeschool. Zij hebben een MBA bedacht die zich richt op de jongere generatie en haar waarden. De millennial wil niet alleen geld verdienen, maar ook wat bijdragen aan de maatschappij en probeert de bedrijfsplannen juist daarop aan te passen. Welvaart, welzijn en welbevinden staan centraal.

Erkenning van soft skills

De impact van de jonge professionals op de maatschappij stond ook centraal in het verhaal van de lectoren van NHL Stenden en de Hanzehogeschool. De focus op geld is niet meer voldoende, de medewerker van de toekomst wil zijn steentje bijdragen aan een duurzame wereld. De ingrijpende transities vragen dit ook van de jonge professional. Zij moeten zich wel bewust zijn van hun omgeving en de regio waarin zij leven om te kunnen kijken naar oplossingen voor problemen.

Hochschule Osnabrück onderstreepte de behoefte aan mogelijkheden om ook soft skills bij werknemers in de kaart te brengen, bijvoorbeeld door middel van certificaten. Deze vaardigheden zijn steeds belangrijker en verlangen erkenning. Er moet nagedacht worden over de juiste manier. Hierin kan het onderwijs, maar ook het bedrijfsleven, een grote rol spelen.

Gezamenlijke oplossingen zijn hard nodig

Al deze inzichten zetten de deelnemers aan tot nadenken. Het is duidelijk dat grensoverschrijdende samenwerking juist in deze tijden van verandering broodnodig is en dat de mogelijkheden daartoe niet mogen blijven liggen. Juist de problematiek van deze tijd maakt gezamenlijke oplossingen hard nodig. Het Rijnland Instituut hoopt op bewustwording en vooral op mooie resultaten!

Over de auteur 

Annick Bakker is projectmedewerker bij het Rijnland Instituut en Lecturer German aan NHL Stenden.

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X