“Bruto Euregionaal Product maakt toegevoegde waarde grensgebied inzichtelijk”

“Bruto Euregionaal Product maakt toegevoegde waarde grensgebied inzichtelijk”
Vincent Pijnenburg tijdens zijn lectorale rede.

In het sfeervolle Domani in Venlo werd Vincent Pijnenburg op 20 november benoemd tot lector van het nieuwe lectoraat Cross-border Business Development bij Fontys Venlo. Met zijn inspirerende lectorale rede over samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied werd hij officieel geïnstalleerd.

Henning Janssen (Fontys Venlo) voerde de talrijke aanwezigen door het programma vol Nederlandse en Duitse sprekers. Met diverse verwijzingen naar de centrale ligging van Venlo in de grensregio kreeg hij de lachers op zijn hand: “Laatst kwam ik net over de grens bij mijn favoriete snackbar. Tot mijn grote verbazing werd daar ineens kapsalon verkocht, omdat er vanuit de Nederlandse klanten zoveel vraag naar was! Dat hebben die Duitsers slim aangepakt.”

In het hart van de Euregio

Na een kort welkomstwoord van Bram ten Kate, directeur van Fontys International Business School in Venlo, vertelde Hans Nederlof (College van Bestuur van Fontys Hogescholen) trots dat de Venlose hogeschool met de installatie van Pijnenburg 46 lectoren heeft. Hij stelde een cruciale vraag: “Een grens is maar een streep op een landkaart. Die heeft echter wel verschillen in taal en cultuur tot gevolg. Hoe zet je deze om in succesvolle grensoverschrijdende business?” De videoboodschap van Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sloot hier goed bij aan: “We moeten groeien aan de grens, in plaats van grenzen stellen aan de groei. Het lectoraat Cross-border Business Development leidt mensen op die aan beide kanten van de grens kunnen werken. Deze regio ligt weliswaar aan de rand van Nederland – maar wel in het hart van de Euregio.”

“Verschillen moeten gewaardeerd en benut worden”

Daarna was het tijd voor de lectorale rede van Pijnenburg. Deze stond in het teken van grensoverschrijdend zakendoen in de Nederlands-Duitse grensregio. “Veel mensen zien de grens als een barrière. Hoe kunnen we ‘m dan toch in ons eigen voordeel inzetten?”, vroeg Pijnenburg zich af. “Veel jongeren kennen de mogelijkheden in het buurland niet. Het is de taak van het lectoraat om de toegevoegde waarde van het over de grens heen kijken zichtbaar te maken. We moeten de verschillen waarderen en benutten.”

Volgens Pijnenburg is er op dit moment veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. “Gemeentes, provincies, de Duitse deelstaten, Euregio’s, allemaal zijn ze ermee bezig. Maar als het erop aan komt staan we allemaal met de rug naar elkaar toe. Dat moet veranderen. Hoe bereik je het grote publiek?” aldus Pijnenburg. “Hoe krijgen we mensen in beweging? Het sleutelwoord is bewustzijn. Wij willen als lectoraat studenten, werkgevers en werknemers in contact brengen met de kansen die er in het buurland zijn en jong talent aan de regio binden.” Het BEP, het Bruto Euregionaal Product, moet hierbij een leidende rol gaan spelen: “Dat zijn allerlei indicatoren die iets zeggen over ontwikkelingen in de Euregio. Denk aan banenkansen, werkloosheid, marktleiders, hidden champions enzovoorts. Daarmee kan de toegevoegde waarde van het grensgebied inzichtelijk gemaakt worden”, aldus Pijnenburg.

De deelnemers aan de podiumdiscussie en de aanwezigen gaven met behulp van rode en groene briefjes hun mening over zes stellingen.

Samen sterk voor grensoverschrijdende samenwerking

Tot slot was het tijd voor een podiumdiscussie. Andy Dritty (Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Europa van de Provincie Limburg), Antoin Scholten (Burgemeester van Venlo), Dietmar Brockes (lid van de Landtag van Noordrijn-Westfalen) en Johan van de Louw (commercieel directeur Rabobank Venlo e.o.) gingen met elkaar in discussie over diverse stellingen, zoals ‘Grensoverschrijdend openbaar vervoer moet gratis zijn’, ‘De cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland behoeven niet zoveel aandacht, omdat ze op globale schaal verwaarloosbaar zijn’ en ‘Grensoverschrijdende samenwerking moet verankerd worden in onderwijsprogramma’s’.

Met behulp van groene en rode kaartjes konden de deelnemers aan de podiumdiscussie en de aanwezigen in de zaal kenbaar maken of ze het met de stellingen eens waren. Gezien de bonte kleurenmix liepen de meningen af en toe aardig uiteen. De podiumdiscussie liet echter zien dat de deelnemers hieraan één ding met elkaar gemeen hebben: allemaal maken ze zich met veel enthousiasme sterk voor meer grensoverschrijdende samenwerking.

X