Een bedrijf op zoek naar een “junior consultant” benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan in Duitsland de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft onlangs het Bundesarbeitsgericht bepaald, meldt STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater. 

De Duitse antidiscriminatiewet heeft als doel te voorkomen dat mensen bij het afsluiten van contracten vanwege bijvoorbeeld hun leeftijd, herkomst, religie, sekse of een beperking nadelen ondervinden. Dit geldt onder andere voor het afsluiten van huurcontracten of arbeidsovereenkomsten. Als iemand zich om de bovengenoemde redenen gediscrimineerd voelt, heeft hij of zij eventueel recht op een schadevergoeding.

Concreet geval

In het concrete geval waarover het Bundesarbeitsgericht onlangs uitspraak deed, ging het om een 42-jarige man die gesolliciteerd had naar een positie in een bedrijf gespecialiseerd in personeelsdiensten. De functieomschrijving luidde “junior consultant”. In de vacature bevond zich de opmerking dat de medewerker in spe zou komen te werken in een “professionele omgeving met een jong dynamisch team”. De 42-jarige gediplomeerde econoom voldeed aan alle kwalificatievereisten. Na afloop van zes dagen ontving hij echter een afwijzing, zonder opgave van redenen. De keus viel uiteindelijk op een 28-jarige kandidaat.

De 42-jarige sollicitant concludeerde op basis van de snelle afwijzing van zijn sollicitatie dat hij door het bedrijf simpelweg als te oud werd beschouwd voor de baan in kwestie. Hierop eiste hij schadevergoeding wegens leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf antwoordde met de opmerking dat met “jong team” een groep medewerkers bedoeld was, die pas sinds kort bestond. In eerste instantie werd het bedrijf door de uitspraak van het bevoegde Landesarbeitsgericht in het gelijk gesteld. Het beklag van de 42-jarige econoom werd afgewezen.

Uitspraak van het Bundesarbeitsgericht

Het Bundesarbeitsgericht had hierop echter een andere visie. Werkgevers mogen volgens deze rechtbank geen vacatures plaatsen die inbreuk plegen op het verbod op onrechtmatige benadeling.  Dit is volgens de rechters in het geval door de formulering “jong dynamisch team” echter wel gebeurd. Weliswaar ontstaat door deze formulering nog geen aanspraak op schadevergoeding. Maar ze laat wel vermoeden dat leeftijd de reden voor afwijzing van de 42-jarige aspirant geweest is. En als zo’n vermoeden inderdaad zou bestaan, aldus het Bundesarbeitsgericht, verandert de bewijslast: niet de sollicitant moet in dit geval bewijzen dat hij vanwege zijn leeftijd afgewezen werd, maar de werkgever moet bewijzen dat hij andere redenen voor de afwijzing had. En aangezien het Landgericht dit beginsel niet afdoende in aanmerking had genomen, hief het Bundesarbeitsgericht het voorafgaande vonnis op.

X