CBS: in Nederlandse grensregio’s meer zelfstandigen dan in aangrenzende Duitse deelstaten

CBS: in Nederlandse grensregio’s meer zelfstandigen dan in aangrenzende Duitse deelstaten

Het percentage zelfstandigen is in Nederland bijna dubbel zo hoog als in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in samenwerking met statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

In 2018 werkte in Nederland 17 procent van de 25- tot 65-jarige werkzame beroepsbevolking als zelfstandige. In de aan Nederland grenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen ligt het percentage zelfstandigen gemiddeld op 9. Ook vergeleken met de Belgische gewesten ligt het percentage zelfstandigen in Nederland hoger, maar het verschil is minder groot: met 13 procent ligt het aandeel zelfstandigen in België tussen dat van de twee Duitse deelstaten en Nederland in.

Bron: CBS, LSN, IT.NRW, Statbel

In Duitse grensregio’s grootste verschillen bij laag- en middelbaar opgeleiden

In alle Nederlandse provincies aan de grens met Duitsland liggen de percentages zelfstandigen hoger dan in de regio’s aan de Duitse zijde van de grens. In de Nederlandse grensprovincies liggen de percentages tussen de 15 en 17, in de Duitse grensregio’s beneden de 10. Uitzondering is Keulen, met een aandeel zelfstandigen dat iets boven de 10 procent ligt.

In de Nederlandse grensprovincies Groningen, Drenthe en Noord-Brabant zijn de percentages zelfstandigen gelijk aan het landelijk gemiddelde, namelijk 17. In de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg werken naar verhouding iets minder mensen als zelfstandige. De percentages in Weser-Ems en Düsseldorf zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde van 9. In Münster ligt het aandeel met 8 procent net onder het landelijk gemiddelde en in Keulen met 10 procent iets erboven.

Vooral onder laag- en middelbaar opgeleiden is het verschil tussen Nederland en de Duitse deelstaten relatief groot: in Nederland werkt 17 procent van de laag- en middelbaar opgeleide werkenden als zelfstandige, terwijl dit percentage in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen op 7 ligt. Onder de hoogopgeleiden liggen de percentages dichter bij elkaar: 18 in Nederland tegen 14 in zowel Noordrijn-Westfalen als Nedersaksen. In Overijssel en het aangrenzende Münster ligt het aandeel zelfstandigen onder hoogopgeleiden zelfs even hoog, namelijk op 14 procent.

Bron: CBS, LSN, IT.NRW, Statbel

Samenwerking tussen CBS en Duitse statistiekbureaus

Bovenstaande data zijn afkomstig uit het INTERREG-project Arbeidsmarktinformatie Duitsland-Nederland. Dit is een samenwerking tussen het CBS en het Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) en het Landesbetrieb Statistik und IT-Diensleistungen Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). De Belgische data komen uit het INTERREG-project Werkinzicht Vlaanderen-Nederland. Deze INTERREG-projecten worden in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X