Corona-uitzonderingen sociale zekerheid en belastingen voor grenspendelaars vervallen per 1 juli

Corona-uitzonderingen sociale zekerheid en belastingen voor grenspendelaars vervallen per 1 juli

De tijdelijke uitzonderingsregels voor grenspendelaars omtrent sociale zekerheid en belastingen die tijdens de coronapandemie waren ingesteld, zullen vanaf 1 juli 2022 vervallen. Dat melden de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst. 

Menig werknemer kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken: thuiswerken. Waar velen voorheen elke ochtend in de auto stapten om naar kantoor te gaan, veranderden na de uitbraak van de coronapandemie vele keukentafels en zolderkamers in een thuiskantoor. Ook in de Nederlands-Duitse grensregio gingen veel inwoners noodgedwongen thuiswerken. Voor grenspendelaars – mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken of vice versa – zou dat normaliter grote gevolgen hebben. Wanneer zij namelijk meer dan 25 procent van hun werktijd in hun woonland werken, moet hun werkgever de premies voor hun sociale verzekeringen in het woonland gaan afdragen, en niet in het werkland. De Nederlandse en Duitse regeringen hebben daarom aan het begin van de pandemie afgesproken dat gedurende de coronapandemie de oude situatie bleef gelden: grenspendelaars bleven in hetzelfde land sociaal verzekerd als voor de uitbraak van het coronavirus het geval was. De premies voor de sociale verzekeringen van grenspendelaars die in Nederland wonen, normaal gesproken in Duitsland op kantoor werken, maar door het coronavirus volledig in Nederland thuiswerkten, konden dus gewoon in Duitsland afgedragen blijven worden – en vice versa.

Deze uitzonderingsmaatregel werd gedurende de pandemie enkele keren verlengd. De SVB heeft nu aangekondigd dat deze per 1 juli 2022 zal vervallen. Vanaf dat moment zal de SVB de Europese regels weer op de normale manier toepassen. Dit zal grote gevolgen hebben voor grenspendelaars die volledig thuis blijven werken en grenspendelaars die meer dan 25 procent van hun werktijd in het woonland blijven thuiswerken. Lees verder bij de SVB.

Belastingen

Het thuiswerken heeft ook invloed op de belastingen die over het inkomen van grenspendelaars worden geheven. Aan het begin van de coronacrisis zijn Nederland en Duitsland daarom voor grenspendelaars in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de grenspendelaar onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. De Belastingdienst heeft echter inmiddels aangekondigd dat ook deze uitzonderingspositie per 1 juli 2022 komt te vervallen. Vanaf dat moment worden de thuiswerkdagen in het woonland belast.

X