“De grensregio is voorbestemd voor innovatie”

“De grensregio is voorbestemd voor innovatie”
(c) Rijnland Instituut/Teun van Ommen

Op donderdag 28 april 2022 vond in het Van der Valk Hotel in Emmen een symposium van het Rijnland Instituut plaats. Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en onderwijs stond hierbij centraal. 

Vanuit de gehele noordoostelijke grensregio kwamen experts vanuit overheden, kennisinstellingen en ondernemers bij elkaar om in gesprek te gaan over de kansen die er in de regio zijn. “De kennis hebben we, de kunde hebben we, de maakindustrie hebben we, maar we weten het niet van elkaar”, zegt Herman G. Idema, directeur van Ondernemend Emmen. Idema’s grote droom is dat Noord-Nederland en de Duitse regio Emsland binnen Europa gezamenlijk de positie van maakregio vervullen.

Dagvoorzitter Nikolaus Jansen, beleidsadviseur vanuit het Amt für Regionale Landesentwicklung in Nedersaksen, leidde het dagprogramma en de gesprekken in goede banen. Tijdens diverse workshops was ruimte voor discussie en vragen. De thema’s moderne productie en logistiek, energie-economie en –technologie, gezondheids- en maatschappelijke zorg en toerisme stonden hierbij centraal.

Verbinder in de noordoostelijke grensregio

Het Rijnland Instituut richt zich op samenwerking binnen onderwijs en arbeidsmarkt, het bevorderen van grensoverstijgende samenwerking en het versterken van de Euregionale kenniseconomie. “De grensregio is voorbestemd voor innovatie”, aldus prof. dr. ing. Wolfgang Arens-Fischer, die vanuit de Hochschule Osnabrück en Campus Lingen deel uitmaakt van het Rijnland Instituut. Om die innovatie te bereiken, is het van belang dat ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen de koppen bij elkaar steken om te kijken waar de kansen liggen en wat van elkaar geleerd kan worden. Het Rijnland Instituut fungeert hierbij als verbinder in de noordoostelijke grensregio. Het instituut vindt de juiste partners voor verschillende projecten aan weerszijden van de grens.

X