In veel Duitse gemeenten verrijst op 1 mei een meiboom: een boomstam versierd met linten, strikken, bloemen, houten figuurtjes en andere attributen. Vooral in Beieren en Baden-Württemberg viert deze traditie nog steeds hoogtij. De boom wordt meestal geplaatst op het centrale plein, op de avond van 30 april of op 1 mei zelf. In sommige gebieden gebeurt het plaatsen van de meiboom rond Pinksteren. Na het plaatsen van de boom vindt vaak een dorpsfeest plaats, waarbij wordt gedanst en gedronken in klederdracht. De boom wordt na afloop van de maand mei weer afgebroken.

Over de oorsprong van de meiboom zijn de meningen verdeeld. Het zou gaan om een vruchtbaarheidsritueel, waarbij het begin van de zomer wordt ingeluid. Het planten van de boom zou zorgen voor een goede oogst. Een andere versie is dat het om een eeuwenoude Germaanse rite gaat, waarbij bosgoden werden vereerd. Tegenwoordig zorgen de rituelen rondom de meiboom vooral voor saamhorigheid onder de dorpsbewoners.

De oprichters van de meiboom moeten wel goed oppassen dat ‘dieven’ er niet met hun meiboom vandoor gaan. Volgens traditioneel gebruik worden veel meibomen midden in de nacht gestolen (vaak door bewoners uit naburige dorpen) om hier vervolgens ‘losgeld’ voor te vragen. Dat losgeld bestaat overigens, niet geheel verrassend, uit bier.

In Nederland staat de meiboom symbool voor iets heel anders. In de Achterhoek en Limburg is het gebruikelijk om na voltooiing van het hoogste punt tijdens de bouw van een huis, een meiboom op de top te plaatsen. De meiboom staat hier symbool voor vruchtbaarheid en voorspoed. Weer een reden om een lekker glaasje te drinken en samen te proosten. Overigens wordt in Duitsland ook gevierd dat het hoogste punt op een bouwplaats is bereikt, alleen wordt er dan een zogenaamde ‘Richtkranz’ of ‘Richtkrone’ op het bouwwerk geplaatst: een krans van dennentakken. Na een toespraak van de voorman kan het ‘Richtfest’ op de bouwplaats losbarsten.

Ook in andere Europese landen vinden rituelen rondom de meiboom plaats, zoals in Scandinavië (midzomerfeest), Oostenrijk, België, Groot-Brittannië, Ierland en Spanje.

X