De toekomst van kleine dorpen in de Euregio Rijn-Waal

De toekomst van kleine dorpen in de Euregio Rijn-Waal

Voor veel kleine dorpen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Wat kunnen de burgers in de dorpen – nu en in de toekomst – zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE).

De burgers en dorpen staan centraal in dit INTERREG-project. De HAN en de Duitse projectpartners zullen de komende drie jaar samen met de burgers in de Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal activiteiten en nieuwe concepten realiseren, om het zelfmanagement van de dorpen te versterken en op die manier de gevolgen van de demografische ontwikkeling het hoofd te bieden. De activiteiten en deelnemende dorpen worden gebundeld rondom zes themagebieden, ‘Communities’ genaamd: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers, DNA van het dorp. Alle Communities zijn nauw met elkaar verbonden, want het betreft hier een multidisciplinaire problematiek. “De ervaren problemen vragen vaak om oplossingen die vanuit verschillende expertisegebieden worden aangedragen. Bijvoorbeeld de problemen die senioren ervaren rondom ‘zorg’. Deze problemen vragen om deeloplossingen op het vlak van wonen en de woonomgeving”, aldus Hub Hamers, bijzonder lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN.

Een groot deel van de in totaal ca. 40 Nederlandse en Duitse dorpen die zich reeds als pilotdorp voor het project hebben aangemeld, ligt in het Nederlands-Duitse grensgebied van de Euregio Rijn-Waal. “Aan beide kanten van de grens is sprake van dezelfde problemen”, aldus Will Bongaerts (HAN), projectleider KRAKE. “Vanuit verschillende historisch gegroeide maatschappelijke structuren, vanuit verschillende culturen en wetgeving pakken Nederlanders en Duitsers deze problemen echter op een andere manier aan. En juist door die verschillen liggen er prachtige kansen om mèt en van elkaar leren.”

Nederlands-Duits samenwerkingsproject KRAKE
Het project KRAKE heeft een projectvolumen van ruim 3,7 miljoen euro en een looptijd van 3,5 jaar. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is leadpartner van het project KRAKE. Samen met de Fachhochschule Münster en de Hochschule Rhein-Waal zorgt de HAN voor de wetenschappelijke basis van de verschillende activiteiten en concepten. Andere partners in het project zijn naast de deelnemende Nederlandse en Duitse dorpen de Handwerkskammer Münster, de Kreishandwerkerschaft Borken en de Transferagentur Münster GmbH.

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW). Het project wordt begeleid door het Regionale Programma Management bij de Euregio Rijn-Waal.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X