Docententekort voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Duitsland

Docententekort voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Duitsland

Vorig jaar zijn circa 325.000 leerplichtige kinderen naar Duitsland gevlucht, laat de Duitse krant Die Welt weten. Om deze kinderen taalonderwijs aan te bieden, zijn meer dan 8500 Duitse docenten aangesteld. Maar dit zijn er nog lang niet genoeg: naar verwachting zijn er dit jaar in totaal 20.000 leraren nodig om les te geven aan deze zogenaamde ‘Willkommensklassen’.

Inmiddels krijgen zo’n 196.000 duizend vluchtelingenkinderen al Duitse les in 8264 speciale klassen. Maar om alle kinderen onderwijs te kunnen geven, zijn nog minstens 10.000 extra docenten nodig. Bovendien is onzeker hoeveel kinderen uit oorlogsgebieden hier in 2016 nog bij komen.

Ook in Nederland hebben gevluchte kinderen recht op onderwijs, maar de verantwoordelijkheid ligt in ons land bij scholen en gemeenten. Vluchtelingen krijgen in de noodopvang onderdak en maaltijden aangeboden, maar zijn qua onderwijs afhankelijk van lokale initiatieven. In Duitsland wordt dit op bondslandniveau geregeld.

Behoefte aan meer ondersteuning in Nederlands onderwijs

Onlangs bleek uit de enquête ‘Onderwijs en vluchtelingenkinderen’ van het CAOP dat er in Nederland dringend behoefte is aan speciaal lesmateriaal, meer begeleiding en meer onderwijsassistenten om gevluchte kinderen op Nederlandse scholen beter te kunnen begeleiden. Voor het onderzoek zijn 2.091 leerkrachten ondervraagd uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De leerkrachten betwijfelen of ze voldoende tijd hebben om de kinderen van vluchtelingen goed te begeleiden in het reguliere onderwijs. Van de ondervraagde docenten heeft meer dan 60 procent behoefte aan ondersteuning bij de traumaverwerking van deze kinderen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X