Duitse bevolking groeit: 20 procent meer inburgeringen in 2021

Duitse bevolking groeit: 20 procent meer inburgeringen in 2021

In 2015 sprak Angela Merkel de beroemde woorden ”Wir schaffen das!“. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis toonde ze de bereidheid om meer vluchtelingen op te nemen in Duitsland. Nog altijd heeft deze vluchtelingencrisis grote impact – ook in Duitsland. In 2021 werden in totaal zo’n 131.600 personen uit het buitenland in Duitsland ingeburgerd. In vergelijking met 2020 zijn dat er 21.700 of 20 procent meer. Veel van deze nieuwe Duitse staatsburgers zijn in de periode van 2014 tot 2016 uit Syrië gevlucht.

In totaal werden in 2021 mensen met 173 verschillende nationaliteiten in Duitsland ingeburgerd. Het grootste deel van de nieuwe Duitse burgers was afkomstig uit een niet-EU-lidstaat (uitgezonderd Syrië of Turkije), gevolgd door Syriërs, Turken, Roemenen, Polen, Italianen en inwoners van overige EU-lidstaten.

Meer inburgeringen op grond van speciale prestaties

Om in Duitsland te kunnen inburgeren, zijn onder andere het beheersen van de Duitse taal, een stabiel inkomen en een langdurig verblijf in Duitsland noodzakelijk. Over het algemeen geldt daarbij een verblijfsduur van acht jaar. De meeste Syriërs die in 2021 ingeburgerd werden, verbleven gemiddeld zo’n 6,5 jaar in Duitsland. Om al na zes jaar te kunnen inburgeren, zijn een zeer goede taalvaardigheid, uitzonderlijke school- of werkprestaties en een grote maatschappelijke betrokkenheid vereist. In 2021 vonden meer inburgeringen op grond van speciale prestaties plaats dan ooit, waarin Syriërs het grootste aandeel hadden.

Verwachting voor 2022: verdere stijging

Ook in 2022 wordt een stijging van de inburgeringsaantallen verwacht. Waar begin 2021 zo’n 105.000 Syriërs langer dan zes jaar in Duitsland woonden, waren dat er begin 2022 zo’n 449.000. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat een groot deel van hen in 2022 zal inburgeren en dat de Duitse bevolking in 2022 nog harder zal groeien.

Meer informatie en de achterliggende statistieken zijn te vinden bij Destatis.

X