Duitse consument heeft vertrouwen in voedselproducten uit Nederland

Duitse consument heeft vertrouwen in voedselproducten uit Nederland

Elk jaar importeert Duitsland voor ruim 10 miljard euro aan voedselproducten uit Nederland, zoals tomaten, zuivelproducten, paprika’s en eieren. Uit een onderzoek van ABN AMRO, uitgevoerd door Panelwizard, blijkt nu dat een meerderheid van de Duitse consumenten erop vertrouwt dat deze voedingsmiddelen niet schadelijk voor de gezondheid zijn.

31 procent van de ruim duizend respondenten heeft vertrouwen in de voedselveiligheid van Nederlandse producten; bijna 20 procent heeft hier zelfs veel vertrouwen in. Slechts 12 procent heeft weinig of geen vertrouwen in de Nederlandse voedingsmiddelen. Genoemde redenen hiervoor zijn onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het hoge cultiveringsgehalte. Producten uit eigen land en uit Frankrijk scoren beter; producten uit België en het Verenigd Koninkrijk slechter.

Minder vertrouwen in duurzaam gehalte van Nederlandse producten

De onderzoekers vroegen de respondenten ook hoeveel vertrouwen ze erin hadden dat de producten uit Nederland met oog voor mens, dier en milieu geproduceerd waren. Circa 44 procent heeft hier (veel) vertrouwen in. De Duitsers hebben echter duidelijk meer vertrouwen (62 procent) in het duurzame gehalte van producten uit hun eigen land. “Dit past in de trend waarbij consumenten een korte, regionale voedselketen prefereren met weinig schakels van boer tot bord”, aldus ABN AMRO.

Weinig vertrouwen in voedselveiligheid van producten uit landen buiten de EU

Landen buiten de Europese Unie komen er slechter vanaf. Zo heeft de Duitse consument er duidelijk minder vertrouwen in dat producten uit Brazilië, China en Zuid-Afrika niet schadelijk voor de gezondheid zijn. Vooral China wordt gewantrouwd. Wanneer de respondenten gevraagd wordt hoeveel vertrouwen ze in het duurzame gehalte van producten uit deze drie landen hebben, is het beeld niet veel anders: ook hier heeft de Duitse consument weinig vertrouwen en ook hier scoort China het slechtst.

Tips voor Nederlandse bedrijven

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven de Duitse consument voor zich winnen? ABN AMRO geeft een aantal tips. Zo wordt bedrijven aangeraden om transparanter te zijn en om meer in te spelen op behoeften van de Duitse markt, door bijvoorbeeld het Duitse ‘Ohne Gentechnik’-logo op producten te plaatsen. Daarnaast wordt het volgens ABN AMRO belangrijker om met data te onderbouwen waar en onder welke condities voedsel is geproduceerd. “Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat binnen vijf tot tien jaar de milieueffecten van producten, bijvoorbeeld in termen van CO₂-uitstoot, op voedselverpakkingen vermeld staat. Voor bedrijven kan een dergelijke stap een stimulans zijn om deze effecten verder te verlagen”, stelt ABN AMRO.

Doordat consumenten steeds meer aandacht voor de herkomst van producten hebben, zullen Duitse bedrijven zorgvuldiger hun buitenlandse leveranciers selecteren – waaronder die uit Nederland. “Deze leveranciers zullen meer duidelijke afspraken over verduurzaming moeten maken met de partijen bij wie zij op hun beurt inkopen, en moeten investeren in systemen om data over de productie te delen. Daarbij is het belangrijk om deze informatie actiever met afnemers en consumenten te delen om zo hun vertrouwen te behouden en te vergroten”, aldus ABN AMRO.

Lees verder bij ABN AMRO.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X