Duitsland belangrijkste afzetmarkt en groeiland in LSH-sector

Duitsland belangrijkste afzetmarkt en groeiland in LSH-sector

In het rapport ‘Internationale kansen & knelpunten’ worden de kansen en knelpunten bij het zakendoen over de grens voor de Nederlandse topsector Life Sciences & Health (LSH) uit de doeken gedaan. Duitsland staat op nummer 1 in zowel de top tien van belangrijkste exportlanden als in de top tien van belangrijkste groeilanden.

Jaarlijks voert de vereniging FME-CWM (ondernemersorganisatie van de technische industrie) in samenwerking met de Task Force Health Care (platform van de Nederlandse Life Sciences & Health sector) het onderzoek ‘Internationaal Ondernemen’ uit. De Task Force Health Care heeft voor de Life Sciences & Health (LSH) sector de belangrijkste resultaten uit het rapport op een rijtje gezet. Van de in totaal meer dan 650 bedrijven die meegedaan hebben aan het onderzoek, zijn er 271 actief in de LSH-sector. De respondenten uit de LSH-sector bestaan voornamelijk uit bedrijven op het gebied van medische apparaten & hulpmiddelen, medische hightech (toeleveranciers) en ziekenhuisbouw.

Duitsland zowel groeiland als barrièreland

De Europese buurlanden Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België vormen al jaren de top drie van exportlanden in de LSH-sector. Duitsland staat op nummer 1, net als in de lijst van belangrijkste groeilanden in 2015. Bedrijven doen veel zaken met Duitsland en gezien de positieve economische ontwikkelingen van de laatste jaren zien bedrijven hier nog steeds groei.

Opvallend genoeg staat Duitsland ook in de top tien van ‘barrièrelanden’, landen waarbij bedrijven handelsbarrières ervaren. China staat hier op de eerste plaats, gevolgd door Rusland en de VS. Duitsland staat als eerste Europese land op de zevende plaats. De belangrijkste knelpunten die bedrijven ervaren bij deze barrièrelanden hebben betrekking op invoerbelemmeringen en douanecontroles. Ook het vinden van lokale handelspartners of distributeurs wordt meer en meer als knelpunt gezien. Daarnaast ondervinden bedrijven problemen door o.a. een gebrek aan marktkennis, onvoldoende tijd, kennis en mankracht binnen het bedrijf en door taal- en cultuurverschillen.

Ondersteuning bij internationaal zakendoen

Om bedrijven bij internationaal ondernemen een steuntje in de rug te geven, hebben de Task Force Health Care en de Vereniging FME-CWM het instrumentenoverzicht ‘Ondersteuning bij Internationaal Zakendoen’ samengesteld. Dit document bevat een overzicht van subsidies, regelingen en andere (overheids)instrumenten die betrekking hebben op internationaal ondernemen.

U kunt het rapport ‘Internationale kansen & knelpunten’ voor de FSH-sector via deze link downloaden. Het instrumentenoverzicht vindt u hier.

X