Duitsland daalt naar tiende plaats in Digital Society Index

Duitsland daalt naar tiende plaats in Digital Society Index

Duitsers stellen zich maar langzaam open voor de toenemende digitalisering. Dat blijkt uit de Digital Society Index (DSI) 2019, die werd uitgevoerd door Dentsu Aegis Network en Oxford Economics. In dit onderzoek staat Duitsland op de tiende plaats. Vergeleken met 2018 is dat zes plaatsen lager.

Het onderzoek wordt regelmatig uitgevoerd en onderzoekt de houding ten opzichte van digitalisering van 43.000 mensen uit 24 landen. De editie van 2019 richtte zich op de behoeften die mensen omtrent digitalisering hebben. Het onderzoek laat zien dat inwoners van Singapore, de Verenigde Staten en China het meest positief tegenover digitalisering staan. Nederland staat op de zevende plaats.

Scepsis tegenover social media neemt toe

Uit het onderzoek blijkt dat een passieve houding ten opzichte van digitalisering een risicofactor is voor economische groei. Voor bedrijven en organisaties zal het steeds moeilijker worden om digitaal met consumenten te communiceren – zelfs wanneer deze doelgroepen veel digitale ervaring hebben.

23 procent van de Duitsers is van mening dat het gebruik van digitale technologieën een negatief effect heeft op hun gezondheid en welzijn. Van de 24 onderzochte landen heeft Duitsland zelfs het hoogste percentage mensen dat zegt dat sociale media een negatieve invloed hebben op het politieke discours: 62 procent in Duitsland tegenover 41 procent wereldwijd. 10 procent van de consumenten in Duitsland (14 procent wereldwijd) heeft zijn social media account gedeactiveerd, nog eens 36 procent (44 procent wereldwijd) heeft actie ondernomen om daar minder gegevens online te delen.

Focus op transparantie en gegevensbescherming

Ten aanzien van de transparantie en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens staat de Duitse bevolking sceptisch tegenover zowel de overheid als bedrijven en organisaties. Slechts 40 procent van de Duitse respondenten – tegenover 47 procent wereldwijd – vertrouwt erop dat de overheid de nodige maatregelen neemt om hun persoonlijke gegevens te beschermen.

39 procent in Duitsland vindt echter dat deze verantwoordelijkheid bij bedrijven en organisaties ligt. Volgens de onderzoekers moet de roep om een transparante omgang met digitale persoonsgegevens serieus worden genomen om het vertrouwen in de digitalisering te versterken. 52 procent van de Duitse deelnemers aan het onderzoek is namelijk alsnog van mening dat digitale technologie de komende 5 tot 10 jaar een positieve invloed zal hebben op onze samenleving.

Nieuwe banen door technologie

De Duitse bevolking is bijzonder kritisch als het gaat om het scheppen van banen door middel van digitale technologieën. Slechts 18 procent van de Duitsers gelooft dat nieuwe technologieën de komende vijf tot tien jaar carrièremogelijkheden voor hen zullen creëren. Wereldwijd geldt dat voor 36 procent.

Tegelijkertijd hebben veel Duitsers het gevoel dat er op hun werk onvoldoende vraag is naar hun digitale vaardigheden: 35 procent van de Duitse respondenten gaf aan dat hun digitale vaardigheden op hun werk nodig zijn. Slechts de helft van de respondenten herinnert zich hun laatste bijscholing omtrent digitalisering. Dentsu Aegis benadrukt dan ook de noodzaak voor organisaties en bedrijven om het bijscholingsaanbod omtrent digitalisering verder uit te breiden.

Het onderzoek is hier te downloaden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X