Duitsland nog steeds populaire bestemming voor buitenlandse studie of stage

Duitsland nog steeds populaire bestemming voor buitenlandse studie of stage
Humboldt Universität Berlin

In 2019 volgden zo’n 20.000 Nederlandse studenten een studie of stage in het buitenland, blijkt uit onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Dat waren er twee keer meer dan tien jaar eerder. Het betreft vooral studenten die voor kortere tijd in het buitenland studeren; de meesten volgden geen complete studie in het buitenland. Duitsland is al jaren één van de populairste bestemmingen.

Saoradh Favier en Anneloes Slappendel-Henschen onderzochten namens Nuffic informatie vanuit UNESCO, CBS, Erasmus+ en de Europese Commissie. Daarbij maakten zij onderscheid tussen diplomamobiliteit (een volledige opleiding in het buitenland) en studiepuntenmobiliteit (een stage of deel van de studie in het buitenland). Daaruit blijkt dat onder Nederlandse studenten in slechts 3 procent van de gevallen sprake is van diplomamobiliteit, wat lager is dan het Europees gemiddelde. In 2019 – het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – studeerde driekwart van de Nederlandse studenten die in het buitenland studeerden in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Wel groeit het totale aantal landen waarin door Nederlanders wordt gestudeerd: zo werd er in 2019 in 98 verschillende landen gestudeerd, wat ongeveer een verdubbeling ten opzichte van tien jaar daarvoor was.

Duitsland al jaren in top-4

De top-4 populairste landen voor Nederlandse studenten bleef lange tijd vrijwel gelijk: België voert sinds 2013 de lijst aan, gevolgd door achtereenvolgens het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Alleen in 2016 wisselden de Verenigde Staten en Duitsland van plek en stond Duitsland op de derde plaats. Wel neemt het aantal Nederlandse studenten in Duitsland sinds 2017 gestaag af: waar in dat jaar nog 513 Nederlandse studenten bij de oosterburen gingen studeren, waren dat er in 2019 nog maar 467 en in 2021 420. In 2021 belandde Duitsland dan ook op de vijfde plek in plaats van wederom op plek 4 in de top-10 populairste landen.

Ook de coronapandemie heeft invloed gehad op het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland gaat studeren: sommigen zagen hun buitenlandplannen volledig in het water vallen, anderen kozen voor een andere bestemming. Sommige studenten maakten bijvoorbeeld de keuze om dichter bij huis te blijven en in België of Duitsland te gaan studeren, waarbij een gevoel van veiligheid de belangrijkste motivatie was.

Stage in Duitsland populair

Duitsland en België zijn ook populair onder Nederlandse studenten die een stage lopen. Een belangrijke verklaring daarvoor is het ontbreken van een taalbarrière (met Vlaanderen) en het bestaande netwerk tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de Nederlands-Duitse en Nederlands-Vlaamse grensregio’s. Niet alleen kunnen studenten handig van dit reeds bestaande netwerk gebruikmaken; ook kunnen zij vaak thuis blijven wonen.

Het volledige rapport is te lezen bij Nuffic.

X