Vanwege de lage melkprijs ziet Duitsland zich genoodzaakt een nieuw melkquotum in te stellen. Tien van de zestien deelstaten zijn voorstander van het plan.

In tegenstelling tot Nederland wordt Duitsland niet echt gezien als een melkveehouderijland. Ten onrechte, want onze oosterburen zijn de grootste melkproducenten van Europa. Circa 69.000 boeren leveren jaarlijks zo’n 32 miljard kilo melk af. Dat is tweeënhalf keer zoveel als Nederland. Dit komt natuurlijk ook door de grootte van Duitsland: het land van onze oosterburen is achtenhalf keer zo groot als Nederland.

Biologische landbouw en dierenwelzijn
Het agrarisch beleid is in Duitsland decentraal geregeld: elke deelstaat heeft een minister voor landbouw. Deze bewindspersoon is in meerdere deelstaten afkomstig van de Groenen, en deze partij hecht veel belang aan uitbreiding van het biologisch areaal en dierenwelzijn. Ook ontwikkelden de Groenen naar aanleiding van de crisis op de melkmarkt een plan voor een nieuw soort melkquotum.

Boete bij overproductie
Kern van het melkquotumplan is dat bij een bepaald niveau van de melkprijs er op Europees niveau een verplicht melkquotumsysteem in werking treedt. Dit houdt in dat op het moment dat de melkprijs onder de gestelde minimumprijs zakt, alle boeren 10 procent minder melk mogen produceren. Melkveehouders die ‘overproduceren’ moeten een boete betalen. Zo’n ‘crisismelkquotum’ geldt dan voor een periode van een kwartaal of half jaar. In juni bleek dat tien van de zestien deelstaten voorstander zijn van de invoering van dit plan.

Gentechvrije melk
Ook de roep om gentechvrije zuivelproducten wordt in Duitsland steeds groter. Supermarkten als Lidl prijzen gentechvrije producten aan, maar volgens Martin Ehrhardt, directeur marketing en verkoop bij de Nederlandse zuivelcoöperatie DMK, kan geen enkel groot zuivelbedrijf garanderen alleen maar gentechvrije melk te leveren. Zo’n 60 procent van de producten van DMK gaat naar de Duitse markt. “De Duitse retail is krachtig en extreem in het vechten op prijs. Ik kan er wel omheen draaien, maar dat maakt onderhandelingen voor ons lastig”, aldus Ehrhardt. “Duitse consumenten willen goedkope zuivel; daar is weinig in te winnen.”

Lees meer op de site van weekblad Nieuwe Oogst.

X