Duitsland voert gasprijsplafond in vanaf 1 januari 2023

Duitsland voert gasprijsplafond in vanaf 1 januari 2023

Net als in Nederland zal in Duitsland een prijsplafond voor gas worden ingevoerd. In het oorspronkelijke plan was een prijsplafond voor de periode van maart 2023 tot het voorjaar van 2024 voorzien. Dit kwam de Duitse regering op stevige kritiek te staan vanwege de zogenaamde ‘Winterlücke’ die daardoor de komende maanden ontstaat: een periode zonder enige financiële ondersteuning, terwijl de winter op dat moment in volle gang is en er juist dan veel gas nodig is. Nu is bekendgemaakt dat burgers en bedrijven voor de maanden januari en februari met terugwerkende kracht dezelfde financiële steun als vanaf maart 2023 zullen ontvangen.

Dankzij het gasprijsplafond krijgen huishoudens en mkb-bedrijven 80 procent van hun gasverbruik tegen een gegarandeerde bruto gasprijs van 12 cent per kilowattuur. Voor de overige 20 procent gelden de gebruikelijke contractprijzen. Voor stadsverwarming wordt het brutotarief 9,5 cent per kilowattuur. Ook voor de industrie gaat een gasprijsplafond gelden, al geldt de gegarandeerde bruto gasprijs in dit geval voor 70 procent van het verbruik.

Naast het gasprijsplafond zal per 1 maart 2023 ook een prijsplafond voor stroom voor huishoudens en het mkb worden ingevoerd.

Grote kostenpost

Om de energieprijsplafonds te kunnen financieren trekt de Duitse regering tot 200 miljard euro uit. Daarmee maakt de regering nieuwe schulden. Toch is deze financiële steun noodzakelijk, omdat de prijsstijgingen van stroom en gas voor steeds meer mensen tot grote problemen leiden. Daarnaast blijven de prijzen stijgen: volgens het prijsvergelijkingsportaal Verivox zullen de stroomprijzen begin 2023 naar verwachting met gemiddeld 61 procent zijn gestegen en de gasprijzen met 54 procent.

X