“Duurzaamheid en digitale transitie vormen rode draad van Duitslanddag”

“Duurzaamheid en digitale transitie vormen rode draad van Duitslanddag”
De Duitslanddag in 2019. (c) Duitslanddag

Het alsmaar groeiende handelsvolume met Duitsland biedt goede perspectieven voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdens de Duitslanddag, op 25 maart a.s. in Utrecht, krijgen belangstellenden de kans om bij de aanwezige Duitslandspecialisten en ervaren ondernemers inspiratie en kennis op te doen. De Duitslanddag besteedt dit jaar veel aandacht aan de thema’s duurzaamheid, digitalisering en circulaire economie. Dat vertelt Kiona Jansen, projectleider Training & Events bij de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), in gesprek met AHA24x7.com. 

AHA24x7: Mevrouw Jansen, de vierde editie van de DNHK-Duitslanddag in Utrecht komt eraan. Op 25 maart kunnen bezoekers in De Fabrique breed advies over kansen op de Duitse markt inwinnen. Hoe groot is de animo bij het Nederlandse bedrijfsleven om in Duitsland zaken te gaan doen? Hoeveel stands hebt u inmiddels met adviseursorganisaties bezet, en op welke bezoekersaantallen rekent u?

Kiona Jansen.

Kiona Jansen: Aangezien de Nederlands-Duitse handel van record naar record groeit en afgelopen jaar voor het eerst de 190 miljard euro haalde, is er natuurlijk veel animo. We hebben op het moment het maximum aantal stands bezet – een groot deel van de 45 stands was in een mum van tijd gereserveerd. Wij rekenen op ongeveer 1.000 bezoekers. Deze hoop is niet ongegrond, aangezien wij sinds de drie vorige edities van de Duitslanddag (2015, 2016 en 2018) wat betreft het aantal bezoekers een stijgende lijn zagen, naar 900 in 2018.

AHA24x7: Vanuit welke branches is er de meeste belangstelling voor dit evenement?

Kiona Jansen: Dit hangt in eerste instantie af van het programma. Aan de ene kant nemen we de beslissing om het programma zo breed mogelijk te maken; daarom bieden we thema’s aan voor mensen die net beginnen op de Duitse markt, bijvoorbeeld om taal en (bedrijfs-)cultuur te leren kennen. Daarnaast zijn er ook verdiepende workshops over specifieke sectoren in het programma opgenomen. Die organiseren wij in samenwerking met onze partners. Deze partners geven van tevoren aan ons aan wat er actueel in hun sector speelt. En in overleg laten wij deze onderwerpen dan tijdens de Duitslanddag in sessies terugkomen. In de planning zit altijd wel een rode draad. In andere edities stonden bijvoorbeeld de thema’s ‘logistiek’ en ‘bouw’ centraal.

AHA24x7: En wat is dit jaar de rode draad?

Kiona Jansen: Dit jaar zie ik thema’s als duurzaamheid en digitale transitie naar voren komen, bijvoorbeeld in de workshops recycling, circulaire verdienmodellen, e-Health, artificial intelligence en cyber security.

AHA24x7: Zijn dit de thema’s waarbij de verwachtingen voor succes in Duitsland het grootst zijn?

Kiona Jansen: Dit zijn inderdaad thema’s die op dit moment in heel veel sectoren spelen, zowel in Nederland als in Duitsland. Hier moeten we bekijken waar de kansen liggen voor Nederlandse bedrijven. Nederlandse ondernemers worden immers vaak als bijzonder innovatief gezien. Dus is het belangrijk om te kijken op welke manier ze deze innovaties op de Duitse markt kunnen inzetten. Tijdens de Duitslanddag informeren en adviseren we deze bedrijven, samen met onze ruim 80 partners.

AHA24x7: Als belangrijkste economische regio van Duitsland speelt buurland Noordrijn-Westfalen een belangrijke rol voor het Nederlandse bedrijfsleven, belangrijker dan bijvoorbeeld Zuid-Duitsland met zijn grote automotive sector. Waar is dit aan te wijten?

Kiona Jansen: Tijdens de komende editie van de Duitslanddag is Noordrijn-Westfalen inderdaad heel goed vertegenwoordigd. Met een eigen zaal, waar verschillende steden zich presenteren. Dat betekent niet dat de DNHK van mening is dat Noordrijn-Westfalen dé belangrijkste markt is om activiteiten te ontplooien – dit hangt af van veel meer factoren. Maar de praktijk wijst uit dat dit binnen Duitsland wel de regio is waar Nederlandse ondernemers het eerst gaan kijken. Het is een regio die in veel opzichten overeenkomsten vertoont met Nederland, wat betreft het aantal grote steden, het aantal inwoners, de infrastructuur, de ruime keus aan gekwalificeerde werknemers, het aantal universiteiten en hogescholen, noem maar op…

Bovendien speelt Noordrijn-Westfalen in Duitsland zelf ook een belangrijke rol als aanjager van de digitale transitie in productieketens. Daardoor ontstaat hier specifiek voor innovatieve technische ondernemingen een uitstekend marktperspectief. Een ander punt is bereikbaarheid. Als je een product afzet en er is iets mis mee, kun je als Nederlands bedrijf meteen over de grens snel je service aanbieden. Dat wordt verder weg van de grens een stuk lastiger, als je daar nog niet over een groot distributienetwerk beschikt.

AHA24x7: De beheersing van de Duitse taal is essentieel voor de handelsrelatie met Duitsland. Op 25 maart vindt daarom op veel scholen ook de landelijke ‘Dag van de Duitse Taal’ plaats. Is dit een bewuste en uitdrukkelijk gewenste combinatie?

Kiona Jansen: De ‘Dag van de Duitse Taal’ is een samenwerkingsverband tussen de Duitse ambassade, het Duitsland Instituut Amsterdam, het Goethe-Institut en ons als Handelskamer, om de populariteit van het Duits in het onderwijs te bevorderen. De DNHK is wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt, aangezien wij niet met scholieren, maar vooral met ondernemers te maken hebben. Wij zijn er toch in meegegaan – met het idee dat de scholieren en studenten van nu, zeker van MBO- en HBO-opleidingen, de medewerkers van het volgende decennium zijn. We vinden dat deze scholieren dan goed Duits moeten kunnen spreken, om de handelsrelatie in stand te houden en te verbeteren.

Het contact tussen ons evenement in Utrecht en de schoolse activiteiten tijdens de ‘Dag van de Duitse Taal’ is virtueel. Op veel scholen vinden activiteiten plaats om de Duitse taal onder de aandacht te brengen. De directe schakel die wij daarmee hebben is de koppeling met de Duitslanddag, en wel met behulp van een live stream vanaf de locatie in Utrecht. Tijdens de plenaire panelgesprekken kunnen scholieren met hun vragen bij de aanwezige ondernemers terecht. Zij vragen bijvoorbeeld hoe het zit met het starten in Duitsland of hoe belangrijk het is om Duits te kunnen spreken.

De Duitslanddag vindt plaats op 25 maart 2020 van 9.00 tot 18.00 uur in De Fabrique, Westkanaaldijk 7, in Utrecht.  

X