Een ruimtelijke toekomstvisie voor de euregio rijn-maas-noord

Een ruimtelijke toekomstvisie voor de euregio rijn-maas-noord
Het oude douanekantoor tussen Venlo en Straelen

In januari en maart 2017 gaan meer dan 100 Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers uit zowel de publieke als private sector met elkaar in gesprek over de toekomst van de euregio rijn-maas-noord. Tijdens drie ontwerpateliers gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe en innovatieve ideeën voor het grensoverschrijdende ruimtelijke domein.

Onder meer burgemeesters, wethouders, ambtenaren, politici, en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de euregio. Zowel de lokale, regionale als nationale overheidsniveaus zullen vertegenwoordigd zijn. Drie verschillende locaties in het grensgebied worden omgetoverd tot EuregioLab: vrije denkruimtes waar gezamenlijk geëxperimenteerd gaat worden met de ruimtelijke kwaliteiten en kwetsbaarheden van het grensgebied. In de vorm van een informele dialoog gaan de deelnemers op zoek naar nieuwe en innovatieve ideeën voor de grensregio. Dit zal leiden tot nieuwe perspectieven voor grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels staat de teller op 45 inschrijvingen per atelier en daarmee is ieder atelier volgeboekt.

Lektor Vincent Pijnenburg
Vincent Pijnenburg

De euregio rijn-maas-noord in kaart

Als opstap naar de ontwerpateliers verschijnt in januari de brochure ‘’de euregio rijn-maas-noord in kaart’’. Zowel de brochure als de ateliers zijn een onderdeel van het promotietraject dat door Vincent Pijnenburg wordt uitgevoerd bij het Lectoraat Fontys Crossing Borders (Venlo) en de Radboud Universiteit. De brochure bestaat uit meerdere grensoverschrijdende kaartbeelden gebaseerd op reeds bestaande statistische data aan weerszijden van de landsgrens. De brochure gaat in het bijzonder in op de thema’s demografie, bodemgebruik en arbeidsmarkt. Drie thema’s die veel aandacht krijgen in de grensregio. Bij het opstellen van de brochure is gebruik gemaakt van bestaande data afkomstig van verschillende bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).

Grensoverschrijdend ruimtelijk beleid

Tot op heden ontbreekt het op gemeenteniveau aan grensoverschrijdende kaartbeelden gebaseerd op statistische data. Bovendien blijven ruimtelijke plankaarten veelal nietszeggend wit aan de andere zijde van de grens. De transnationale realiteit aan de grens vraagt echter om nieuwe en innovatieve verbeeldingen van het grensland. Onze dagelijkse leefomgeving houdt namelijk niet op aan de grens: mensen wonen, werken, studeren en recreëren aan weerszijden van de grens. De brochure en de ontwerpateliers zijn een eerste opstap naar een intensievere grensoverschrijdende samenwerking binnen het ruimtelijk domein. Het inzichtelijk maken van relevante ruimtelijke data en maatschappelijke ontwikkelingen aan weerszijden van de grens kan een belangrijke bijdrage leveren aan het draagvlak voor het uitzetten van grensoverschrijdend beleid. De brochure en ateliers worden mede mogelijk gemaakt door Fontys Hogescholen, Radboud Universiteit Nijmegen en de euregio rijn-maas-noord.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X