Eerste regeringsdialoog tussen Nederland en NRW werpt vruchten af

Eerste regeringsdialoog tussen Nederland en NRW werpt vruchten af
Mark Rutte en Armin Laschet tijdens de voetbalwedstrijd. (c) Land NRW/Ralph Sondermann

Op 19 november jl. kende de Nederlands-Duitse samenwerking een première: voor het eerst in de geschiedenis vond een overleg plaats tussen afvaardigingen van de twee regeringen. De minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, ontving in Düsseldorf Mark Rutte, vergezeld door de ministers Eric Wiebes en Cora van Nieuwenhuizen en de staatssecretarissen Stientje van Veldhoven en Raymond Knops. Op de agenda stonden vooral de bilaterale en Europese samenwerking. Beide presidenten waren het erover eens dat deze regeringsontmoeting ook een signaal voor de Europese politiek was.

Minister-president Armin Laschet: “Ons eerste regeringsoverleg is een nieuwe impuls voor de betrekkingen tussen goede buren. Minister-president Rutte en ik willen meer dan dat: we willen een sterk signaal afgeven voor Europa. Nederland en Noordrijn-Westfalen willen laten zien dat we Europa in de praktijk nog beter en sterker kunnen maken: door een beleid dat de banden tussen de landen van de Europese Unie op het gebied van handel, mobiliteit en vervoer, wetenschap, onderwijs en onderzoek nog sterker maakt. Zo creëren we meer Europa. En dus meer welvaart, meer vrijheid en meer veiligheid voor onze burgers.”

Gezamenlijke intentieverklaring over samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer ondertekend

In het kader van de regeringsdialoog zijn de ministeries van Verkeer van Nederland en Noordrijn-Westfalen in een gezamenlijke intentieverklaring overeengekomen om hun samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer, met name op het gebied van de binnenvaart, verder te intensiveren. Dit is de eerste keer dat beide landen een vervoersovereenkomst hebben ondertekend.

De verklaring onderstreept de intentie om de hechte samenwerking verder te intensiveren en de multimodale transportverbindingen, in het bijzonder tussen de zeehavens en de economische centra in het achterland, te versterken. Bovendien zullen beide partijen de digitalisering in havens en transportketens bevorderen. Ook werd overeengekomen dat beide partijen zullen deelnemen aan de trinationale werkgroep die zich bezighoudt met de spoorverbinding tussen Antwerpen en de Metropolregion Rhein-Ruhr en andere spoorverbindingen tussen de landen.

(c) Land NRW/Mark Hermenau

Versterking van de samenwerking op het gebied van economisch en energiebeleid

De Duitse NRW-minister van Economie en Digitalisering, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, sprak met de Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes over de toekomstige ontwikkeling van de chemische industrie en de verdere implementatie van de gezamenlijke strategie voor chemische stoffen. De ministers benadrukken dat de gezamenlijke trilaterale chemische strategie van Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen kan bijdragen aan de vergroting van het internationale concurrentievermogen van de sector. Beide ministers bespraken ook het belang van een duurzame waterstofeconomie. Ze waren het erover eens dat waterstof een belangrijke bouwsteen kan zijn voor een duurzame industrie en het energiesysteem van de toekomst.

Grenslandconferentie gepland

NRW-minister van Europese Zaken Stephan Holthoff-Pförtner en Nederlandse staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bespraken de grensoverschrijdende samenwerking. De bewindspersonen zijn het eens over de verdere ontwikkeling van de organisatie (governance) van grensoverschrijdende samenwerking. Deze ontwikkeling voorziet onder meer in de organisatie van een jaarlijkse ‘Grenslandconferentie’. Deze conferentie is bedoeld om eens per jaar alle relevante actoren uit de grensregio van Nederland en Noordrijn-Westfalen samen te brengen en thematische prioriteiten voor grensoverschrijdende samenwerking in een ‘grensagenda’ vast te leggen. De lancering is gepland voor het voorjaar van 2019.

Toekomst van de GrensInfoPunten

Minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops bespraken ook kwesties in verband met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De GrensInfoPunten (GIPs), die informatie verstrekken aan mensen die aan de andere kant van de grens (willen) werken of studeren of dat in het verleden gedaan hebben, worden door hen dan ook zeer gewaardeerd. De staatssecretaris en de minister bekrachtigen hun voornemen om de GIPs een duurzame financiële basis te verschaffen. Zij komen in beginsel met elkaar overeen dat de financiering evenredig uit Duitse en Nederlandse middelen dient plaats te vinden. Daarbij zal aan Nederlandse zijde het Rijk de helft bijdragen en afspraken maken met provincies en grensregio’s om tot een sluitende financiering te komen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen zal aan Duitse zijde de financiële hoofdverantwoording voor de financiering van de GIPs op zich nemen, waarbij ook afspraken zullen worden gemaakt met de grensregio’s voor hun financieel aandeel.

Toekomstige regeringsdialogen

De regeringsdialogen zullen in de toekomst op regelmatige basis worden voortgezet. Na de regeringsdialoog in het Landeshaus woonden Armin Laschet en Mark Rutte en een aantal andere bewindspersonen ‘s avonds de Nations League-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland in het stadion van Gelsenkirchen bij.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X