Samenwerkingsovereenkomsten zorgen voor versterking van de economische banden tussen Brainportregio Eindhoven en Duitsland

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer, de technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Brainport Development hebben in een memorandum of understanding een langdurige samenwerking afgesproken op het gebied van smart-city onderzoek. Daarnaast maakten enerzijds de Metropoolregio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant met anderzijds de Metropoolregio Nürnberg afspraken over economische uitwisseling.

In beide gevallen gaat het om structurele langdurige verbintenissen, waarbij de samenwerking gepaard gaat met personele uitwisselingen. Nederland en Duitsland zijn beide innovatieve landen met nauwe economische banden, de relatie tussen de Brainportregio Eindhoven en Duitsland zijn zo mogelijk nog intensiever. Deze nieuwe samenwerkingsplannen zijn daarvan een verdere versterking.

Fraunhofer onderzoekt met TU/e smart society

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer is het grootste publieke onderzoeksinstituut in Europa, in functie vergelijkbaar met TNO in Nederland. Het instituut gaat in Eindhoven met de TU/e meerjarig onderzoek doen naar smart-city-oplossingen op het gebied van energie, mobiliteit en ict. Het is de bedoeling dat het Duitse instituut met een aantal medewerkers neerstrijkt op de TU/e campus. Doel van het onderzoek is om het stedelijk welzijsnniveau te verhogen door het zoeken naar technologische oplossingen samen met de inwoners van de stad.

In een zogeheten ‘Living Lab 2.0, The Co’ genaamd, worden overheden, bedrijven en inwoners samengebracht om technologische oplossingen te verzinnen en uit te testen om ze vervolgens beschikbaar te maken voor alle grootstedelijke omgevingen in Nederland en Duitsland. Nieuw in deze opzet is het samen met de bewoners ontwikkelen van technologische oplossingen; dat gaat verder dan de doorsnee smart-city aanpak, waar technologie ‘van bovenaf’ over de stad wordt uitgerold, zonder daarin de wensen van de bewoners mee te nemen. Onderdeel hiervan is het onderkennen van de vaardigheden van vluchtelingen die naar Nederland en Duitsland komen, om samen met hen een snellere manier van integratie te bereiken.

Uiteindelijk moet het resulteren in een ‘Smart City Showcase’, in de Brainportregio Eindhoven, waar in een gebied van 500 tot 1500 woningen verschillende technologische oplossingen zijn toegepast.

Samenwerking met Neurenberg, Beieren

De samenwerking tussen de Brainport Regio en Neurenberg is specifiek gericht op het versterken van economische relaties, door het aangaan van economische en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden. De European Metropolitan Region of Nuremberg (EMRN), met bijna 3,5 miljoen inwoners, een BBP van € 110 biljoen, meer dan 150.000 bedrijven en een beroepsbevolking van 1,8 miljoen, is één van de sterkste economische gebieden in Duitsland. In Neurenberg wordt net als in Brainport nauw samengewerkt tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarin speelt de Duitse Kamer van Koophandel, de IHK in Neurenberg, een voorname rol.

Het plan start met personele uitwisseling van de betrokken partijen, waarna in het najaar van 2016 wordt begonnen met een gezamenlijk werkprogramma gericht op het systematisch uitbouwen en intensiveren van uitwisseling tussen de regio’s. Ze gaan een verkenning doen naar de mogelijkheden voor een gezamenlijk talent programma, stappen definiëren om te komen tot een gezamenlijk acquisitie en investeringsprogramma en een programma voor clustersamenwerking. Dit moet op de lange termijn leiden tot nieuwe werkrelaties tussen verschillende partijen in beide regio´s.

X