Enschede en Münster organiseren samen grensoverschrijdende Arbeidsmarktconferentie

Enschede en Münster organiseren samen grensoverschrijdende Arbeidsmarktconferentie

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Gemeente Enschede en Oberbürgermeister Markus Lewe van Stadt Münster nodigen Nederlandse en Duitse bedrijven uit om op 16 september 2020 deel te nemen aan de Arbeidsmarktconferentie 2020. Centraal staan de mogelijkheden en kansen voor werkgevers en werknemers in de Euregio. De conferentie, onder het motto ‘Let’s open our work’, zal plaatsvinden op vliegveld Münster/Osnabrück. 

De conferentie zal concrete informatie bieden: hoe kunnen werkgevers vakkrachten of afgestudeerden aan de andere kant van de grens überhaupt bereiken? Welke voorwaarden zijn er voor het werken in het buurland? “Onze regio moet aan beide kanten van de grens samengroeien toe één economische regio en leefomgeving. Daar hoort natuurlijk een zo grenzeloos mogelijke arbeidsmarkt bij“, aldus Lewe. Samen met Van Veldhuizen ondertekende hij in 2017 een ‘Letter of intent’. Daarin werd de samenwerking van de gemeenten Münster en Enschede op het gebied van arbeidsmarkt en op andere terreinen, zoals bestuur, veiligheid, mobiliteit en onderwijs, vastgelegd. “Ons streven is om werkgevers en werknemers te laten zien welke kansen er met de stap naar het buitenland kunnen ontstaan. De arbeidsmarktconferentie is een volgende bouwsteen daarvoor“, aldus Van Veldhuizen.

Conferentie moet grensoverschrijdende uitwisseling stimuleren

De gemeenten Enschede en Münster werken momenteel aan de totstandkoming van een officieel stedenpartnerschap. Nu al werken spelers uit elkaars gemeentelijke organisaties en de universiteiten en hogescholen samen. Ook beide burgemeesters hebben al eens van werkplek geruild. Met de arbeidsmarktconferentie moet de uitwisseling ook in de economie en op de arbeidsmarkt verder worden gestimuleerd.

Lezingen, best practices, informatie over werkcultuur en netwerken

Het programma zal bestaan uit lezingen, best practice-voorbeelden en informatie over de werkcultuur in het buurland, en biedt daarnaast veel ruimte voor netwerken. De conferentie wordt met een informele borrel afgesloten. Uitnodigingen voor werkgevers en stakeholders in de regio worden nog verstuurd, maar belangstellenden kunnen voor nadere informatie nu alvast terecht bij Peter Schildkamp van Arbeidsmarkt en Economie van de gemeente Enschede (p.schildkamp@enschede.nl) en Monika Jürgensmeier van het Jobcenter Münster (juergensmeier@stadt-muenster.de).

X