EU investeert in nieuwe INTERREG-projecten

EU investeert in nieuwe INTERREG-projecten

Begin april werden er weer diverse nieuwe projecten uit het Europese INTERREG-programma Deutschland-Nederland goedgekeurd. Daarmee vloeit rond de 4,9 miljoen euro naar digitale landbouw, onderwijs in de buurtaal, industriële vernieuwing, de promotie van technische beroepen en naar de technologische ontwikkelingen in het Duits-Nederlandse grensgebied. Een deel van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld. De projecten versterken de economie in de grensstreek en stimuleren de Nederlands-Duitse samenwerking.

ROCKET Reloaded

Het programma “ROCKET Reloaded” richt zich op de ontwikkeling van Key Enabling Technologies (KETs). KETs zijn technologische ontwikkelingen die aan de basis staan van nieuwe innovaties in alle industriële sectoren. Het is een vervolg op het succesvolle project “ROCKET”. Hierin zijn 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies uitgevoerd die de innovatiekracht van de industriebedrijven in de grensregio hebben versterkt.

Leonardo da Vinci Innovation

Het jaar 2019 markeert de 500ste sterfdag van de Italiaanse alleskunner Leonardo da Vinci. Tegen deze achtergrond heeft het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON) uit Doetinchem samen met zeven Duitse en Nederlandse partners de krachten gebundeld om het thema “Techniek en Innovatie” in de schijnwerpers te zetten. Doel van het project is om het gebrek aan vakkrachten in de grensregio tegen te gaan. Daarbij concentreert het deelproject “Talententuin” zich op studenten. Hierin worden innovatieve ondernemingen uit de regio in contact gebracht met studenten. Zo leren zij de attractiviteit van de regionale arbeidsmarkt kennen en vestigen zich hopelijk in de grensregio voor hun carrière in de techniek.

De deelprojecten “Jeugduniversiteit”, “Wonen op het Water”, en “IJzerwijs” concentreren zich op scholieren. Door het betrekken van de Westfälische Hochschule in Bocholt en door het beleven van concrete technische vaardigheden en innovatieve oplossingsstrategieën, zal de interesse in de wereld van techniek bij de jeugd aangewakkerd worden. Bijzondere doelgroepen in het deelproject “Kunst en Handwerk” en “Industrie 4.0” zijn enerzijds de kunstenaars en de designers en anderzijds de industrie en fabrieken.

Taal Verbindt

“Taal Verbindt” maakt werkpakketten voor het gebruik van de buurtaal in het beroepsonderwijs. Ook onderzoekt het project hoe beroepen waar tekorten zijn in de grensstreek aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor studenten. Taal Verbindt is een aanvulling op De Ler(n)ende Euregio. Hierin werken 14 ROC’s in de grensregio samen met de Taalunie en het Goethe Instituut om de drempels voor werken over de grens te verlagen.

E&D Agro

Het project “E&D Agro” concentreert zich op de technologische ontwikkeling van het drogen en verwerken van landbouwproducten. In het bijzonder bestaat de behoefte aan technologieën waarmee kruiden en planten na de oogst op een duurzame manier gedroogd worden. De markt voor droogproducten groeit, vooral door de toenemende vraag vanuit de levensmiddelenindustrie en de medische sector. Het drogen leidt op dit moment tot een hoog aardgasverbruik. Doel van het project is om de inzet van energie en de CO2-emissie te verminderen door aardgas te vervangen door een combinatie van aardwarmte en zonne-energie. Daarnaast moeten innovatieve mobiele droogcontainers ontwikkeld worden. Deze kunnen ter plaatse ingezet worden in agrarische bedrijven in Nederland en Duitsland. In een volgende fase moeten deze droogcontainers ook als oplossing voor het gebruik in de tropen gaan dienen. Onder leiding van Machinefabriek Boessenkool B.V. in Almelo willen de vijf MKB’ers samen met de Hogeschool Münster meerdere pilots gaan bouwen.

Internet of Agriculture

Het project “Internet of Agriculture” ontwikkelt nieuwe radiotechnologie en digitale sensoren die ingezet kunnen worden in de landbouw. Digitalisering in de landbouw zorgt voor een slimmer en schoner productieproces met hogere opbrengsten en minder gebruik van water en andere hulpbronnen. Dat is goed voor het milieu en de economie.

INTERREG-financiering

Het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland investeert in projecten die de economie in de grensregio versterken en de samenwerking over de grens bevorderen. In het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” stelt de EU geld beschikbaar uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de subsidiëring vanuit de EU worden de projecten tevens door de Duitse en Nederlandse INTERREG-partners gefinancierd. Tot de nationale co-financiers behoren o.a. het Ministerie van Economische Zaken van het Land Nordrhein-Westfalen en aan Nederlandse zijde de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X