Euregio’s in gesprek met minister van Europese Zaken Nathanael Liminski

Euregio’s in gesprek met minister van Europese Zaken Nathanael Liminski
Foto (c) Robin Teller, Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen

De nieuwe Noordrijn-Westfaalse minister van Europese Zaken, Nathanael Liminski, heeft op 6 december de Nederlands-Duitse Euregio’s uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek in Düsseldorf. Hier ging hij in op de belangrijkste kwesties voor de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking.

Directeur-bestuurder Christoph Almering en zijn plaatsvervanger Dinand de Jong waren er namens de EUREGIO in Gronau. Zij wisselden met de minister van gedachten over lopende en toekomstige onderwerpen en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt. „Gelukkig konden we vaststellen dat we grotendeels dezelfde doelen nastreven, bijvoorbeeld op het gebied van de verdere ontwikkeling van fietspaden, vooral ook in het dagelijkse en woon-werkverkeer“, aldus Almering. Volgens Almering waren de minister van Europese Zaken en de EUREGIO-directie het erover eens dat deze verbindingen, waartoe ook fietssnelwegen en fietsroutes behoren, niet bij de grenzen mogen eindigen, maar samen met het buurland moeten worden ontwikkeld. Het takenpakket op dit gebied varieert van de ontwikkeling van routes tot vragen over CO2-reductie en veiligheidskwesties.

Veel raakvlakken

Ook op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en veiligheid konden Almering en de Jong veel raakvlakken met de deelstaatregering in Düsseldorf vaststellen. Minister Liminski was positief over activiteiten als het geplande Interreg-project ‘Euregionale Doorlopende Leerlijn’, waarmee wordt getracht nieuwe grensoverschrijdende onderwijsstructuren tot stand te brengen. Daarbij moeten onder meer taal- en cultuurbarrières worden overwonnen om een gemeenschappelijke arbeidsmarkt zonder belemmeringen tot stand te brengen.

Betere omstandigheden voor arbeidsmigranten

Er was ook overeenstemming over de noodzaak om gezamenlijk een einde te maken aan de uitbuiting van arbeidsmigranten in bepaalde sectoren. De EUREGIO plant hiervoor ook een Interreg-aanvraag om zo Nederlandse en Duitse bestuurs- en veiligheidsinstellingen bij elkaar te brengen. Zij kunnen dan gezamenlijk op korte termijn oplossingen tegen de verstoringen en deels criminele activiteiten ontwikkelen. De laatste tijd wordt steeds vaker geconstateerd dat tijdelijke werknemers (vaak uit Oost- en Zuidoost-Europa) tegen lage lonen in Nederland worden tewerkgesteld en aan de andere kant van de grens, in Duitsland, in soms onwaardige huisvesting worden gehuisvest.

„Het was een bemoedigend gesprek“, zo vat Christoph Almering de ontmoeting in de Düsseldorfse Staatskanselarij samen. „Minister Liminski kent nu al ongelooflijk goed de weg in de meest urgente kwesties van de grensregio’s en we zijn blij dat we in Düsseldorf een echte partner voor grensoverschrijdende samenwerking aan onze zijde hebben.“

X