Europa in de regio en regio’s in Europa – Fontys studenten op excursie in Brussel

Europa in de regio en regio’s in Europa – Fontys studenten op excursie in Brussel

Er wordt veel gepraat over Europa, veelal met een kritische ondertoon. Maar wat doet Europa nou eigenlijk voor een grensoverschrijdende regio zoals die rondom de Fontys International Campus in Venlo? Hoe werkt de besluitvorming rondom grensoverschrijdende kwesties in Brussel? Deze en andere vragen kwamen tijdens een driedaagse excursie met 35 studenten en medewerkers van de Fontys International Business School aan de orde.

De excursie begon met een bezoek aan het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Hier maakten de deelnemers voor het eerst kennis met de Europese instituties en de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving. Door middel van rollenspelen maakten de studenten aan den lijve het proces van besluitvorming en onderhandeling op Europees niveau mee.

Europese integratie in grensregio’s

Fontys
Europarlementariër Jeroen Lenaers en lector Mariska van der Giessen van Fontys Crossing Borders

De volgende dag gingen de deelnemers in gesprek met Jeroen Lenaers, Europarlementariër uit Limburg (CDA). Na een rondleiding door het Europees Parlement zoomde Jeroen in op de grensregio en de verschillende nationale regelgevingen waar inwoners van een grensgebied mee om moeten gaan. Het Europese doel kan hierbij een betere harmonisatie en aanpassing van nationale wetgeving zijn, zodat binnen de grensregio’s de grens voor de bewoners minder zichtbaar en voelbaar wordt. Hierdoor kunnen echte grensoverschrijdende regio’s ontstaan. Dit is een langdurig traject en hiervoor hebben de leden van het Europees Parlement ook input vanuit de (EU)regio nodig. Jeroen sloot de discussie af met een oproep aan de studenten om met open ogen door de grensregio’s te gaan en waar nodig misstanden of problemen aan te kaarten, zodat ook studenten helpen de Europese integratie in grensregio’s te vergroten.

Lobbying

Ook het thema lobbying stond op het programma, omdat dit niet weg te denken is van besluitvorming op Europees niveau. Tijdens gesprekken met twee lobbyisten werd duidelijk hoe ze te werk gaan en in welk stadium van besluitvorming zij gesprekken met de Europese instituties aangaan. Het succes van lobbying hangt onder andere af van het betreffende thema, van de organisatie of de branche waarvoor wordt gelobbyd, maar ook van de persoonlijke strategieën. De studenten spraken met Paul Ymkers (permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU op het gebied van Onderzoek en Atoomvraagstukken) en met Danielle de Boer (vertegenwoordiging Fontys in Brussel). Lobbyisten moeten bereid zijn om te onderhandelen en te luisteren, ze moeten goed voorbereid zijn op het te lobbyen thema, moeten bereid zijn om met andere partijen samen te werken om alliances te vormen en moeten continue werken aan een uitgebreid netwerk. De lobbyisten gaven de studenten mee dat je voor thema’s kunt lobbyen om deze op de agenda van de Europese instituties te brengen, maar dat het ook omgekeerd werkt: lobbyisten kunnen er ook voor zorgen dat thema’s van de agenda worden afgehaald.

Een carrière in Brussel

Carrièremogelijkheden in Brussel stonden centraal tijdens de laatste excursiedag. Prof. Dr. Lieven Tack gaf de studenten een introductie over de sollicitatieprocedures, de assessments en de kansen op een baan of stageplaats in Europese instituties. Tijdens deze workshop werd verteld dat spontane of open sollicitaties niet werken in deze instituties, maar dat alles via een centrale competitie loopt. Voor stageplaatsen in de Europese Commissie, het Europees Parlement of de Europese Raad kunnen studenten van iedere studie en nationaliteit meedingen, als ze tenminste één van de talen Duits, Engels of Frans op (near) native niveau beheersen.

Persvoorlichting

De excursie sloot af met een workshop van een persvoorlichter van de Raad van de Europese Unie. Zij is verantwoordelijk voor communicatie en social media bij de Raad van de EU. De wisselwerking van besluitvorming in samenspel met een razendsnelle berichtgeving over bijvoorbeeld onderhandelingen in de Raad werd duidelijk. De persvoorlichter liet de studenten zien wat er allemaal komt kijken bij het publiceren van moeilijke processen en inhoud in een beperkt aantal woorden via (social) media. De studenten hebben tijdens de excursie een goed beeld gekregen van het reilen en zeilen in de Europese instituties in Brussel. En wie weet ligt er voor enkele Fontys-studenten wel een carrière in Brussel in het verschiet.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X