Fiscale ondersteuning voor R&D in Duitse bedrijven: hoe gaat dat in zijn werk?

Fiscale ondersteuning voor R&D in Duitse bedrijven: hoe gaat dat in zijn werk?

In een steeds sneller veranderende wereld wordt het belang van innovatie in bedrijven steeds groter. In Nederland kennen we de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), waarmee onderzoek en ontwikkeling (research & development; R&D) binnen ondernemingen fiscaal gestimuleerd wordt. Sinds 1 januari 2020 heeft Duitsland ook een dergelijke regeling: het ‘Forschungszulagengesetz’. Ook Nederlandse bedrijven die actief zijn in Duitsland kunnen er aanspraak op maken. Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft mbH vertelt er meer over.

Doel van deze nieuwe regeling is om het investeringsklimaat voor internationale bedrijven in Duitsland te verbeteren. Daarnaast moet de regeling bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Duitsland als vestigingsland voor multinationals.

De regeling is vooralsnog een proef. Van 2020 tot en met 2023 wordt er elk jaar 1,25 miljard euro beschikbaar gesteld.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

In aanmerking voor de belastingkorting komen alle onbeperkt en beperkt binnen- en buitenlands belastingplichtige natuurlijke personen en bedrijven die in Duitsland ofwel inkomsten verkrijgen uit het bedrijfsleven of de land- of bosbouw, ofwel zzp’er zijn. Ook Nederlandse bedrijven met een vestiging in Duitsland komen dus in aanmerking voor de belastingkorting. De regeling geldt per belastingplichtige of per concern.

Waaraan moet het onderzoek voldoen?

Om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe regeling moet het onderzoek voldoen aan een aantal criteria. Als eerste moet het gaan om theoretisch onderzoek, toegepast onderzoek of bij de wet beschreven experimenteel onderzoek. Daarnaast dient het onderzoek zich te richten op het verkrijgen van nieuwe inzichten en moet het onderzoek inventief zijn. Ten derde dient de uitkomst van het onderzoek nog onzeker te zijn; deze mag nog niet vaststaan. Bovendien moet het onderzoek volgens een vaststaand plan verlopen en moet het gebudgetteerd zijn. Tot slot dient het onderzoek tot resultaten te leiden die gereproduceerd kunnen worden.

Hoe ziet de belastingkorting er precies uit?

Dankzij de nieuwe regeling kunnen bedrijven aanspraak maken op een bijdrage van 25 procent in de loonkosten van de werknemers die zich met R&D bezighouden. De bovengrens van deze loonkosten is € 2.000.000,- per boekjaar per bedrijvengroep. Het maximale voordeel per boekjaar per bedrijvengroep is dan dus € 500.000,-. Ook de eigen uren van ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een belastingkorting – dit tegen een tarief van € 40,- en voor maximaal veertig uur per week.

Om de belastingkorting aan te kunnen vragen, is het van belang dat er een nauwkeurig overzicht van de uren die medewerkers aan R&D besteden bijgehouden is.

Wanneer een bedrijf naast de belastingkorting ook gebruikmaakt van andere vormen van ondersteuning voor R&D, wordt de belastingkorting beperkt. Het totaalbedrag aan subsidies, inclusief de belastingkorting van het ‘Forschungszulagengesetz’, mag per project niet meer dan €15.000.000,- bedragen. Daarnaast mogen de loonkosten niet twee keer opgegeven worden voor financiële ondersteuning: wanneer de loonkosten al via een andere vorm van ondersteuning voor R&D gesubsidieerd worden, mogen deze niet ook nog via het ‘Forschungszulagengesetz’ gesubsidieerd worden.

Hoe kan de belastingkorting aangevraagd worden?

Voorafgaand aan het R&D-project moet het voorgelegd worden aan een eerste instantie, zodat beoordeeld kan worden of het project in aanmerking komt voor de belastingkorting. Aan het einde van het boekjaar kan de korting via de belastingaangifte bij het Duitse Finanzamt aangevraagd worden. Dit moet binnen vier jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar gebeurd zijn.

X