Fontys Crossing Borders Award voor meest euregionale studentenondernemingen

Fontys Crossing Borders Award voor meest euregionale studentenondernemingen
Foto: Fontys International Business School

Met ingang van het nieuwe studiejaar (september 2016) gaat het team Fontys Crossing Borders (Fontys Venlo) een prijs toekennen aan de drie studentenondernemingen die het best inspelen en gebruik maken van de nabijheid van de landsgrens. In het tweede studiejaar werken 8 à 10 studenten, afkomstig uit verschillende studie-disciplines binnen de International Business School, samen aan het oprichten van een bedrijf en het ontwikkelen van een innovatief product. Dit project staat bekend onder de naam ‘international mini company’. De onderneming bedenkt een product, ontwikkelt het, verkoopt aandelen, brengt het product op de markt en probeert uiteindelijk natuurlijk ook winst te boeken.

Dit succesvolle tweedejaars project, waarbij iedere onderneming wordt begeleid door een Fontys docent, geeft studenten de mogelijkheid om verschillende competenties te ontwikkelen die later van pas komen in het dagelijkse werkveld. Bovendien krijgt iedere student een eigen functie binnen de onderneming, zoals: algemeen directeur, financieel directeur, productiemanager en HR manager. Behalve de beoogde studiepunten voor het project, kunnen de ondernemingen ook besluiten om mee te strijden om enkele prijzen. Zo wordt al jaren een prijs uitgereikt voor de meest duurzame onderneming en de onderneming die pr-technisch het beste te werk gegaan is. De studenten die de prijs in ontvangst nemen worden gestimuleerd om het prijzengeld in te zetten om de onderneming verder gestalte te geven. In het verleden hebben enkele ondernemingen na afloop van het studiejaar een doorstart kunnen maken tot een officiële onderneming die losstaat van de Fontys International Business School.

Crossing Borders Award
Met ingang van het huidige studiejaar zal naast de duurzaamheids- en pr-prijs, ook een Crossing Borders prijs worden uitgereikt door het lectoraat Fontys Crossing Borders. “Als internationale campus hechten wij er waarde aan dat studenten over hun grenzen heen kijken. Maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer als gevolg van globalisering, vragen andere competenties van de student dan enkele decennia terug”, legt lector Mariska van der Giessen van Fontys Crossing Borders uit. “De locatie van de Fontys International Campus, nagenoeg op de grens met Duitsland, beschouwen wij als een duidelijke meerwaarde. Het lectoraat daagt de mini-ondernemingen uit om zo goed mogelijk in te spelen en rekening te houden met de aanwezigheid van de grens tussen Nederland en Duitsland.” In het bijzonder wordt gelet op de volgende aspecten: hoe wordt ingespeeld op cultuurverschillen, hoe gaat de onderneming om met meerdere talen in een regio, wat betekent het om een product weg te zetten in een ander land met een andere bedrijfscultuur, met welke Europese richtlijnen dient men rekening te houden, en wat is de meerwaarde van een grensoverschrijdende onderneming voor je eigen carrière?

Euregionale competenties
De student-ondernemingen kunnen gebruik maken van adviesgesprekken die worden aangeboden door het team van het lectoraat Fontys Crossing Borders. Ook dienen de studenten deel te nemen aan enkele euregionale activiteiten die door Fontys Crossing Borders maandelijks worden georganiseerd. De vraag wat het studenten oplevert om mee te dingen naar de Crossing Borders Award, kan Mariska van der Giessen makkelijk beantwoorden: “Ze hebben een voorsprong op andere studenten die niet over de grens kijken en verkrijgen meer kennis over sociaal-culturele, economische en administratieve aspecten van het buurland. Bovendien ontwikkelen ze interculturele vaardigheden en een grensoverschrijdende/euregionale houding. En winnen in het voorjaar van 2017 wellicht de Fontys Crossing Borders Award!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X