De Universiteit Twente (UT) en het Duitse Fraunhofer Instituut gaan een langdurige samenwerking aan op het vlak van toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center voor ‘Design and Production Engineering in Complex High-Tech Systems’ op de campus van de UT. Het is de eerste vestiging van Fraunhofer in Nederland.

Fraunhofer is Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek en heeft een sterke internationale reputatie. 66 onderzoeksinstituten in Duitsland en 7 in het buitenland zijn bij de organisatie aangesloten. Fraunhoferinstituten richten zich op het omzetten van fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek tot technologische toepassingen in de industrie. De samenwerking is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Twente als technologische topregio.

Onafhankelijk onderzoek in Twente
De Universiteit Twente gaat voor de oprichting van het Project Center nauw samenwerken met het Fraunhoferinstituut voor productietechnologie (IPT) in Aken, Duitsland. Het Project Center richt zich in eerste instantie op opdrachten op basis van vragen uit de industrie en internationale samenwerkingsprojecten. Daaraan zal door jonge ingenieurs, onder leiding van ervaren onderzoekers, zowel vanuit de Universiteit Twente als Hogeschool Saxion gewerkt worden. Met de opgebouwde expertise en de link met beide kennisinstellingen bouwen zij een interessant portfolio op dat een goede basis vormt voor een loopbaan in de industrie of een promotieplek.

“Twente als kennishub tussen Nederland en Duitsland”
Prof. Fred van Houten, UT-hoogleraar Design Engineering, werkte achter de schermen jarenlang aan de totstandkoming van de samenwerking en het verstevigen van contacten met de Duitse industrie. “Fraunhofer staat voor maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek”, stelt Van Houten.  “Ze brengen resultaten van onderzoek rechtstreeks naar de markt, naar de industrie. De samenwerking is voor Twente, maar ook voor de rest van Nederland, een ontzettend belangrijke stap. Ook Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, is verheugd over de samenwerking met Fraunhofer: “De vestiging van een Fraunhofer Center versterkt de positie van Twente als kennishub tussen Nederland en Duitsland. Verder onderstreept de nauwe samenwerking van onze kennisinstellingen met de industrie de reputatie van de UT als meest ondernemende universiteit. Het is een sterke impuls voor de Smart Industry-agenda en de Region of Smart Factories, waarin de UT eveneens vertegenwoordigd is. We verheugen ons op een intensieve en vruchtbare samenwerking met Fraunhofer.”

X