Gevarieerd programma voor koninklijk paar bij bezoek aan Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg

Gevarieerd programma voor koninklijk paar bij bezoek aan Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg
Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019 de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Ze worden bij het bezoek vergezeld door de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij leiden achtereenvolgens missies gericht op scheepsbouwindustrie en de creatieve industrie. Minister Ank Bijleveld van Defensie is aanwezig bij een bijeenkomst over de Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. In beide deelstaten zijn landbouw, toerisme en cultuur belangrijke economische sectoren en een waardevolle factor in de vitaliteit en toekomst van landelijke gebieden. In de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ongeveer 300 bedrijven actief in de maritieme industrie. Ook op het gebied van kustbescherming liggen kansen om samen te werken. In Brandenburg zet de creatieve industrie met innovatieve technologieën in op de toekomst van deze sector in de deelstaat.

Minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig ontvangen op maandagochtend 20 mei koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij de Staatskanselarij van Mecklenburg-Voor-Pommeren. Na het kennismakingsgesprek vertrekken zij naar de Orangerie van Schloss Schwerin, waar een lunch wordt aangeboden door de minister-president. Koning Willem-Alexander en de minister-president houden hier een toespraak. Vervolgens brengen zij een bezoek aan de Landtag.

Kustbescherming

Aansluitend bezoeken Willem-Alexander en Máxima het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Het IOW maakt deel uit van de Leibniz-Gemeinschaft, een netwerk van Duitse onderzoeksinstellingen. Tijdens het bezoek vinden workshops plaats in samenwerking met Nederlandse partners, onder andere de Universiteit van Utrecht en Deltares, over verschillende aspecten van kustbescherming. Centraal in het onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen. Tijdens het bezoek ondertekenen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Forschungszentrum Jülich (PtJ) en het eerdergenoemde IOW een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid.

Maritieme industrie en de toekomst van het platteland

Maandagavond 20 mei vindt in het Kurhaus in Warnemünde een handelsdiner plaats met de deelnemers aan de maritieme handelsmissie en andere programmaonderdelen als kustbescherming en landbouw.

Dinsdagmorgen 21 mei bezoekt het koninklijk paar MV Werften in Rostock, waar cruiseschepen worden gebouwd. Willem-Alexander en Máxima krijgen een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein. Hierbij is er aandacht voor het vakmanschap binnen het bedrijf en de opleiding van jongeren die een leer-werktraject volgen. Bij dit bezoek is het koninklijk paar ook aanwezig bij een maritiem symposium. Hier geeft de koning het startsein voor het matchmaking event, waar Nederlandse en Duitse bedrijven uit de scheeps-en jachtbouwsector aan deelnemen.

Dinsdagmiddag bezoekt het Koninklijk Paar een veldstenen schuur “Die Scheune” van Duitsland in het dorp Bollewick, exemplarisch voor landelijke regio’s als het gaat om ontwikkeling en demografie. In de tot cultureel- en marktcentrum omgebouwde koeienschuur vindt een bijeenkomst plaats over de uitdagingen van krimpregio’s op het platteland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spreken met de ereburgemeester van Bollewick en initiatiefnemers van diverse projecten op het gebied van zorg, sociale participatie en werk en opleiding op het platteland.

Na een lunch ontmoet het Koninklijk Paar minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg bij een bezoek aan  een akkerbouwbedrijf in Nauen. Bij dit door vader en dochter geleid bedrijf gaat het om bedrijfsopvolging en duurzame ontwikkeling en innovatie in de landbouw. Op het bedrijf ontmoeten de koning en koningin de minister voor Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van Brandenburg. Daarnaast vinden er gesprekken plaats tussen jonge agrarische ondernemers uit Nederland, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg over de toekomst van de landbouw. Zij spreken over thema’s als innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging en bedrijfsvitaliteit.

Dinsdagavond vindt in samenwerking met het Literaturbüro Brandenburg een themadiner plaats in de Historische Saftfabrik Werder. De Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa gaan in gesprek met moderator Luzia Braun over het veranderende platteland.

Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies

Dinsdagmiddag wordt ook een bezoek gebracht aan de Henning von Tresckow Kazerne in Potsdam. Willem-Alexander en Máxima bezoeken, in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK). Nederland en Duitsland zijn bij de meeste internationale missies  gezamenlijk actief in het inzetgebied als logisch gevolg van een langdurige militaire samenwerking en vergaande integratie van militaire eenheden tussen beide landen. Tijdens het bezoek wordt onder andere gesproken over de multinationale gevechtseenheid die gestationeerd is in Rukla en tijdens het staatsbezoek aan Litouwen in juni 2018 is bezocht. Ook wordt stilgestaan bij de manier waarop militairen, maar ook familieleden worden voorbereid op een uitzending. Tijdens een live videogesprek met een missiegebied wordt gesproken over de ervaringen van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het land.

Energietransitie en creatieve industrie

Woensdagmorgen 22 mei wordt het koninklijk paar ontvangen door minister-president Dietmar Woidke bij de Staatskanselarij van Brandenburg. Vervolgens bezoeken Willem-Alexander en Máxima het Wissenschaftspark Albert Einstein, waar zij in de historische ‘Groβer Refraktor’ uit 1899 kennismaken met het Duitse GeoForschungsinisititut (GFZ), het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) en Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die onderzoek verrichten op het gebied van energietransitie. Er wordt onder meer gesproken over geothermie, ondergrondse energieopslag en de ecologische, economische en sociale gevolgen van klimaatverandering. Door de Vrije Universiteit en het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung wordt een intentieverklaring ondertekend voor verdere versterking van wetenschappelijke samenwerking.

Aansluitend vindt een bezoek plaats aan de Media Tech Hub Potsdam op het terrein van Studio Babelsberg in Potsdam. Hier bevindt zich een netwerk van bedrijven, instellingen en start-ups gericht op mediatechnologie, virtual reality en digitale technieken. Willem-Alexander en Máxima krijgen een korte rondleiding op het terrein van studio Babelsberg en ontmoeten de deelnemers aan de missie gericht op de creatieve industrie. Zij krijgen een presentatie over de geschiedenis van de studio’s en ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie en bekijken  de Volucapstudio waarin 3D filmopnamen worden gemaakt.

Schloss Sanssouci

Het programma in Brandenbrug eindigt op woensdagmiddag 22 mei in Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van Unesco Werelderfgoed, waar door de minister-president een lunch wordt aangeboden aan het Koninklijk Paar. Tijdens de lunch houden Koning Willem-Alexander en de minister-president een toespraak.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X