Gezocht: innovatieve bedrijven voor economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland

Gezocht: innovatieve bedrijven voor economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert van 9 tot en met 12 oktober 2018 een economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De missie staat onder leiding van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bedrijven en instellingen die actief zijn in de sectoren ‘Veilige en Digitale Industrie’ en ‘eHealth en Ouderenzorg’ kunnen deelnemen aan de missie.

In dezelfde periode brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek aan beide deelstaten. Zij zullen aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de handelsmissie.

Kansen

Voor de sector ‘Veilige en Digitale Industrie’ richt het programma zich vooral op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich bezighouden met de digitalisering van de industrie. Doelgroep van de missie is dan ook de Nederlandse hightech maakindustrie. Ook worden bedrijven en kennisinstellingen die deze industrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen actief aangemoedigd om deel te nemen aan de missie.

Op het gebied van eHealth en ouderenzorg hebben de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland te maken met verschillende uitdagingen, zoals demografische veranderingen en het zekerstellen van goede zorg. Ook het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth behoren hiertoe. Hier liggen veel kansen voor innovatieve Nederlandse bedrijven.

Programma

De missie is voor de deelnemende bedrijven een goede gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners. Bovendien krijgen de deelnemers een goed beeld van de mogelijkheden die de twee deelstaten te bieden hebben. Op het programma staan verschillende onderdelen, zoals (individuele) matchmakings, seminars en workshops. Ook vinden er bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen plaats, is er een Holland Trade Dinner en kunnen bedrijven deelnemen aan netwerkevenementen.

Deelname

Deelname kost €950,- per bedrijf, waarbij het aantal deelnemers per bedrijf tot twee beperkt is. Reis- en verblijfkosten en andere bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hier tot en met donderdag 23 augustus aanmelden.

Meer informatie over de missie is hier te vinden.

De organisatie van de missie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de Task Force Health Care.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X