Grensdiner: jong toptalent op bezoek bij Limburgse bedrijven

Grensdiner: jong toptalent op bezoek bij Limburgse bedrijven
(c) Connect Limburg

Op woensdag 30 september vindt op industrieterrein Avantis in Heerlen een zogeheten grensdiner plaats. Dit grensdiner is de afsluiting van een dag waarop jonge, internationale ‘high potentials’ kennismaken met het Limburgse bedrijfsleven. Het gaat om een groep van tachtig studenten en starters, in totaal liefst 21 nationaliteiten. Zo zijn young professionals uit Nigeria, Peru en India van de partij.

De grensregio Limburg biedt jonge hoogopgeleiden voldoende kansen, maar dan moeten die kansen wel voor het voetlicht worden gebracht. Daarom hebben, op initiatief van brandingorganisatie Connect Limburg, diverse partijen de handen ineengeslagen. Daaronder bevinden zich Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Management, Smurfit Kappa, Arion en Medtronic. De laatste drie bedrijven verzorgen een interne rondleiding, terwijl er ook een groepsdiscussie plaatsvindt tussen vertegenwoordigers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Conny Moonen, directeur van Connect Limburg: “Het grensdiner heeft die naam gekregen, omdat Limburg zich via de grens onderscheidt. Internationaal denken en handelen zit in ons DNA, vandaar dat wij aan het einde van de dag bij elkaar komen op een voor Limburg symbolische plek.”

Tevens worden door bureau E’til de eerste resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar young professionals. Dit onderzoek, dat vanaf nu jaarlijks wordt uitgevoerd, moet inzicht bieden in de mogelijkheden om topstudenten en talentvolle starters aan te trekken of voor Limburg te behouden.

Alle betrokkenen onderkennen het belang van het Grensdiner en de rondgang langs Limburgse topbedrijven. Mariska van der Giessen, lector Fontys International Business School: “Aan de Fontys International Business School in Venlo studeren veel internationale studenten en heerst er een internationale flair op de campus. De young professionals die wij opleiden, binden we tijdens de studie al actief aan de regio door ze te laten zien welke kansen de grensregio biedt en door het creëren van een euregionale bewustwording.”

Jo Cox, algemeen directeur Smurfit Kappa: “Wij kijken als Smurfit Kappa niet alleen over de grenzen van onze vakgebieden heen. Ook in onze zoektocht naar jonge, goed opgeleide mensen die creatieve en innovatieve oplossingen in de praktijk kunnen brengen spelen grenzen geen rol.”

Erik Joosten, CEO Arion: “In het hart van Europa, tussen miljoenen Europeanen, is Limburg de beste plek voor snel groeiende bedrijven en young professionals.”

X