Grensoverschrijdend consortium aanjager waterstofgebruik mkb

Grensoverschrijdend consortium aanjager waterstofgebruik mkb

Een consortium van negen verschillende partners uit de regio Aken, Limburg, Wallonië en Vlaanderen heeft zijn krachten gebundeld om de ontwikkeling van innovatieve groene waterstof in de Euregio Maas-Rijn te stimuleren. Dit als een eerste stap naar de grootschalige invoering van een schone waterstofeconomie in de toekomst. Het consortium richt zich daarmee op mkb-bedrijven in deze euregio. Onlangs werd in het Gouvernement in Maastricht de aftrap verzorgd van het zogeheten EMR H2 Booster project.

Naast elektriciteit is ook duurzaam geproduceerde waterstof een belangrijke energiebron van de toekomst. Om de overstap van fossiele brandstof naar waterstof verder aan te jagen, biedt het EMR H2 Booster consortium bedrijven de komende 18 maanden kennis, ervaring en de mogelijkheid om partnerbedrijven (over de grens) te vinden en proefprojecten op te stellen waarmee een begin wordt gemaakt voor grootschaligere overstap naar een waterstofgedreven economie in Limburg en de aangrenzende regio’s.

Vier fases

In een eerste stap zal een inventarisatie worden gemaakt van plannen, road maps, visies, R&E-activiteiten, actoren uit de industrie en competenties in de regio. Deze zullen vervolgens worden geïntegreerd in een onlineplatform (Digitaal Innovatieplatform – DIP- www.dip.ac).

Op basis van de verzamelde inzichten zullen doelgerichte matchmakings voor mkb-bedrijven in de regio worden georganiseerd en proefprojecten op poten gezet. De cases bestaan uit consortia van mkb-bedrijven en andere partners die samen willen werken aan de implementatie van waterstof. Gedurende het hele project krijgen zij daarbij de steun die zij nodig hebben om de volgende stappen te kunnen zetten.

In de derde fase zullen vier grote evenementen worden georganiseerd, één in elke regio. Deze zullen worden gebruikt om de burgers te inspireren en informeren. Ook zullen er workshops over specifieke onderwerpen worden aangeboden. Deze zullen onder meer dienen als inspiratiebron voor mkb-bedrijven die nog aan het begin van de waterstoftransitie staan.

Tot slot zal in de laatste fase een visie en routekaart worden ontwikkeld voor de lange termijn, zodat de ‘EMR H2 Booster’ en het ecosysteem van waterstofgedreven mkb-bedrijven zich na afloop van dit project verder kunnen ontwikkelen.

Gebundelde krachten

Het consortium bestaat uit ‘Wirtschaftsförderungen’, clusterorganisaties voor waterstof en wetenschappelijke instellingen, waardoor uitgebreide ervaring in de waterstofsector wordt gecombineerd met de kennis van plaatselijke mkb-bedrijven. De concrete projectpartners zijn: Stadt Aachen, de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF, de Vlaamse ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg, het Waalse innovatie- & duurzaamheidscluster TWEED, de industrie & handelskamer IHK Aachen, de Universiteit Hasselt, SPI en de Waterstof Coalitie Limburg. Ook Regio Parkstad heeft haar steun uitgesproken. WaterstofNet draagt zorg voor de coördinatie van het project.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Interreg programma van de Euregio Maas-Rijn (EMR) met meer dan 500.000 euro. Daarnaast ontvangen verschillende partners cofinanciering van lokale overheden via het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de regering van Wallonie en de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het totale projectbudgeet bedraagt ongeveer 1,1 miljoen euro voor 18 maanden.

Meer informatie over het project is te vinden op www.emrh2booster.eu

X