Grensoverschrijdend incidentenbestrijdings- en crisisbeheersingsproject ERMWIC gestart

Grensoverschrijdend incidentenbestrijdings- en crisisbeheersingsproject ERMWIC gestart

Onlangs gaf Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, het startschot voor het project ERMWIC: Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentenbestrijding en Crisisbeheersing. Binnen het project zullen grensoverschrijdende brandbeheersing, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing een nieuwe impuls krijgen.

De afgelopen jaren is de samenwerking op dit gebied al geïntensiveerd en uitgebreid, bijvoorbeeld tijdens de brand in nationaal park De Meinweg in 2020. Hier werd destijds ook de Duitse brandweer ingeschakeld om de brand in het natuurgebied te bestrijden. Binnen het ERMWIC-project zal de samenwerking tussen Nederland en Duitsland nog verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door de informatie-uitwisseling te intensiveren, onderling meer kennis te delen en de planvorming, werkwijze en procedures beter met elkaar af te stemmen.

Europese ondersteuning

Binnen het ERMWIC-project werken de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland samen met de Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Viersen en Kreis Kleve. Het project wordt gedurende de looptijd van vier jaar financieel ondersteund met Europese subsidie vanuit Interreg VI Deutschland-Nederland, evenals door provincie Limburg, provincie Gelderland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

X