Grensoverschrijdend onderwijs euregio-rijn-maas-noord

Grensoverschrijdend onderwijs euregio-rijn-maas-noord

Het Lectoraat Fontys Crossing Borders heeft zich de afgelopen jaren ingezet om samen met enkele euregionale partners het project ‘Euregio Campus Limburg/Niederrhein’ van de grond te krijgen. Een project waarin de Fontys International Business School actief gaat samenwerken met de Hochschule Niederrhein en de steden Venlo, Krefeld en Mönchengladbach.

Doel

Het project heeft als doel young professionals te interesseren voor, te binden aan en vast te houden in de euregio rijn-maas-noord. Het dient ertoe jongeren bewust te maken van de mogelijkheden binnen de euregio. Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en ondersteund door de Europese Unie, de Provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het start begin 2019 en heeft een looptijd van drie jaar.

Inhoud project

Het project bestaat uit drie bouwstenen. De eerste bouwsteen is gericht op het kennismaken van de jongeren met de euregio rijn-maas-noord en te laten zien dat het een aantrekkelijke regio is om te studeren. Het tweede onderdeel richt zich op het binden van studenten aan de regio door onder meer de twee betrokken hogescholen grensoverschrijdende studieprogramma’s te laten ontwikkelen. De laatste bouwsteen is gericht op het vasthouden van de zogeheten young professionals door ze vroegtijdig te verbinden aan het bedrijfsleven in de grensoverschrijdende regio.

‘De kracht onze grensregio laten zien’

Alle betrokken partners zijn erg enthousiast dat het project begin 2019 start. Bram ten Kate, directeur Fontys International Business School, zegt het volgende over het project: ‘Fontys International Business School is sterk verbonden met de euregio. Daarom zijn we zeer enthousiast over deze grensoverschrijdende samenwerking waarin we de euregio als aantrekkelijke regio voor hoogopgeleiden op de kaart gaan zetten. We gaan meer talent naar deze regio trekken om ze te verbinden aan de prachtige carrièrekansen die de euregio biedt. Het mooie van de euregio is dat je het beste van twee werelden kunt combineren. Niet langer met de rug naar elkaar toe, maar als hogescholen en steden gezamenlijk grensoverschrijdend jongeren de kracht van onze grensregio laten zien.’

Ook Vincent Pijnenburg, onderzoekscoördinator van het Lectoraat Fontys Crossing Borders in Venlo, kijkt uit naar de verschillende activiteiten die uitgerold zullen worden als onderdeel van het project: ‘Young professionals hebben vaak het idee dat ze naar de Randstad moeten, of de Duitse studenten naar Hamburg, München of Berlijn, om succes te hebben. Dat is niet zo. In een straal van een uur rijden liggen vanuit deze regio net zoveel banen binnen handbereik als bijvoorbeeld vanuit de Randstad. Kunst is wel dat young professionals in staat worden gesteld deze kansen te benutten. En daar komt de rol van de projectpartners om de hoek kijken. Een prachtige uitdaging!’

X