Project “High Potentials Crossing Borders” van start gegaan

Project “High Potentials Crossing Borders” van start gegaan
Het team van High Potentials Crossing Borders.

In september 2016 gaf de stuurgroep van de euregio rijn-maas-noord goedkeuring aan de INTERREG projectaanvraag “High Potentials Crossing Borders”. Na een aanvraagprocedure van ruim twee jaar betekent dit dat Europese, nationale en provinciale middelen voor een samenwerking tussen Fontys Venlo, de Hochschule Niederrhein, de Hochschule Düsseldorf en de Zuyd Hogeschool ter beschikking worden gesteld voor de duur van 44 maanden, opgedeeld in drie cycli. Op 18 mei vindt de kick-off van het project plaats op de campus van Fontys Venlo.

Het grensoverschrijdende High Potentials-project maakt het voor minimaal tweedejaarsstudenten van de twee deelnemende Nederlandse en twee Duitse hogescholen mogelijk meer ervaring met de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt op te doen. Studenten die deelnemen aan dit project leggen in het tweede studiejaar intensieve contacten met potentiële regionale werkgevers, zodat ze zich na afronding bewust zijn van de kansen, die de (eu)regio ook voor hun professionele toekomst te bieden heeft. Zowel de studenten als ook de deelnemende mentoren afkomstig van regionale bedrijven, ervaren tijdens het project wat het kan betekenen grensoverschrijdend te werken en hebben de mogelijkheid hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden. De kern van het project is het mentoringtraject, waarbij de studenten tijdens hun tweede studiejaar gedurende acht maanden aan een mentor van een bedrijf worden gekoppeld.

Grensoverschrijdend alumninetwerk

Het project, dat rond de 400 deelnemers zal hebben (studenten en bedrijven), is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Duits-Nederlandse regio met een 360 graden-perspectief wordt bekeken in plaats van slechts op nationale schaal. Bovendien is het in een steeds sterker verenigd Europa nuttig om naast het Engels nog een andere Europese taal goed te beheersen en vertrouwd te zijn met de cultuur van het buurland. Grensoverschrijdende beroepsmatige netwerken zijn in het Duits-Nederlandse grensgebied onontbeerlijk om alle kansen en mogelijkheden die de regio te bieden heeft te benutten. Dit project draagt bij aan het opbouwen van netwerken en dankzij de looptijd van het project kunnen deze netwerken ook worden versterkt en bestendigd, o.a. door de opbouw en het onderhoud van een grensoverschrijdend alumninetwerk met alle deelnemers uit het project (studenten en mentoren).

Combinatie van theorie en praktijk

Inhoudelijk betekent het concreet dat het project “High Potentials Crossing Borders” zowel onderwijs- en scholingseenheden als ook praktijkgerichte onderzoeksopdrachten voor studenten in samenwerking met regionale bedrijven omvat. Het project richt zich op taal en cultuur, grensoverschrijdende samenwerking, landen vergelijkende elementen, en, meer breder, op Europese integratie. De uitwerking en verdieping van deze thema’s hebben naast het overdragen van kennis ook het doel van bewustwording van de euregionale omgeving.

Fontys Venlo, initiatiefnemer van het project, met het lectoraat International Business & Management in Euregional Perspective (ook Fontys Crossing Borders (FCB) genoemd) vervult de rol van lead partner en is daarmee voor alle project-gerelateerde zaken het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende partners.

X