Grensprovincies en Noordrijn-Westfalen werken samen aan grenzeloos schonere mobiliteit

Grensprovincies en Noordrijn-Westfalen werken samen aan grenzeloos schonere mobiliteit
Verkeersminister van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst. (c) Anja Tiwisina

De provincies Gelderland, Limburg, Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben tijdens een online bijeenkomst op 4 februari met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen afspraken gemaakt om de komende jaren verschillende vormen van grensoverschrijdend vervoer en transport schoner en beter te organiseren. Ze willen hiermee tegemoetkomen aan de Europese afspraak om in 2050 als continent klimaatneutraal te zijn. Een ander doel is dat de grens zo min mogelijk een barrière vormt.

Sinds drie jaar overleggen de vijf Nederlandse provincies en verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen regelmatig met elkaar over grensoverschrijdende mobiliteitsthema’s. Tijdens de bijeenkomst gisteren stonden grensoverschrijdend spoorvervoer, duurzame ontwikkeling van transportcorridors – bijvoorbeeld tussen de haven van Rotterdam en het Rijn-Ruhrgebied – en grensoverschrijdend fietsen centraal.

“Wij denken in mobiliteit zonder grenzen en kunnen profiteren van de onderlinge uitwisseling met onze partners in Nederland. Zo bieden we mensen in de grensregio’s betere mobiliteitsopties – voor zowel personen- als goederenvervoer. Uiteindelijk zullen beide landen hiervan profijt hebben”, stelt Wüst.

Spoor

Alle partijen willen een snellere trein van en naar Duitsland via Utrecht en Arnhem, die tevens vaker dan nu moet rijden. De trein moet een goed alternatief vormen voor het vliegtuig. In Duitsland wordt daarnaast gewerkt aan de uitbreiding van het derde spoor van de Betuweroute tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Over het spoor tussen Den Haag, Heerlen en Aken moet op termijn een Intercity gaan rijden en de huidige Intercity naar Berlijn moet worden versneld. Ook wordt er gewerkt aan een directe verbinding tussen Zwolle, Twente en Münster.

De samenwerking is goed voor de economie in een gebied met tientallen miljoenen mensen. “Hier in Nederland staan de verkiezingen voor de deur en daarna de kabinetsformatie. Geen beter moment voor een stevige lobby voor een heel belangrijke investering in het Europese spoor”, onderstreepte de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koning Jaap Smit.

RH2INE

Eerder zetten Noordrijn-Westfalen en Zuid-Holland het project Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) op. Voor het transport van goederen is een route gemaakt tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië om onder andere binnenvaartschepen op waterstof te laten varen. Inmiddels hebben ook de provincies Gelderland en Limburg zich hierbij aangesloten.

Smart mobility

De overheden werken daarnaast aan smart mobility. Transporteurs via de weg en het water wisselen via boardcomputers informatie uit om slimmer hun goederen over te slaan. Zo communiceren vrachtwagens met verkeerslichten. Transporten kunnen beter gepland worden en niet iedereen hoeft tegelijk de drukke (vaar)wegen te gebruiken. Daardoor verbetert de doorstroming en luchtkwaliteit.

Meer inzet op de fiets

Noordrijn-Westfalen verbetert bovendien de fietsverbindingen tussen de Duitse deelstaat en Nederland. Zo wordt in de regio Zwolle-Twente-Münster gewerkt aan het doortrekken van de F35. Deze Twentse fietssnelweg gaat de grens over, richting Gronau en Ochtrup. De route RS4 tussen Aken, Herzogenrath en Heerlen/Kerkrade wordt verbeterd. De partijen willen van elkaar leren op het gebied van techniek, het beïnvloeden van het gedrag van fietsers en het vergroten van veiligheid.

Mobility as a Service

Het volgende overleg staat voor april op de agenda. In de werkgroepen gaat de uitwisseling ondertussen door, bijvoorbeeld op het gebied van binnenvaart, geautomatiseerd rijden en mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service).

X