Nederlanders zijn vooral pragmatisch – en daarna komt lange tijd niets, zegt de Duisburgse bedrijfsconsultant Jörg Renner. In het zakenleven is het niet verkeerd om dat in je achterhoofd te houden.

“Wat u van huis uit geleerd heeft, of u lid bent van een vakbond, uw diploma´s, papieren, getuigschriften, dat interesseert Nederlanders in de regel allemaal niet echt”, benadrukt Renner. “Nederlanders weten het echter wel te waarderen dat u als Duitser kwalitatief goed werk levert. Nederlanders schatten uw vakkundigheid op waarde. Daar liggen kansen.” Er is echter ook een maar: “Ze verwachten dat u uw werk snel en ongecompliceerd doet. En flexibel bent over de prijs!” Door deze pragmatische insteek van Nederlanders is het leggen van zakelijke contacten relatief eenvoudig: “Binnenkomen is makkelijker dan in Duitsland”, zegt Renner. “Maar je vliegt er ook sneller weer uit dan bij ons!” In deze woorden klinkt door wat men altijd al wist: Duitsers zijn idealisten, Nederlanders realisten: terwijl Duitsers zich voor langere tijd nestelen in een zakenrelatie, zijn Nederlanders in staat, heel onromantisch, bijna Amerikaans, de scheiding aan te vragen. “Nederlanders zijn in het contact easy going, maar in hun analyse nuchter, soms zelfs keihard!”

Duits-Nederlandse workshops

Jörg Renner werkt regelmatig als coach voor de workshops van de Business Alliance Nederland Duitsland (BAND). BAND heeft sinds de oprichting in 2004 al meer dan 500 deelnemers uit Nederland en 100 uit Duitsland op intercultureel vlak klaargestoomd. John Mazeland is directeur van BAND. Hij herinnert zich nog een seminar waarvoor zich ook een advocaat uit Amsterdam had aangemeld en er meteen al bij had gezegd dat hij later zou komen. Hij dook inderdaad pas vlak voor de middagpauze op. “Tijdens de lunch praatte hij met verschillende workshopdeelnemers en na de lunch was hij alweer verdwenen”, vertelt Mazeland. Dat is een uitstekend voorbeeld van Nederlands pragmatisme: de advocaat had waarschijnlijk al snel gezien dat er onder de cursisten geen potentiële klanten te vinden waren.”

Geen ellenlange processen

Advocaten hebben in Nederland overigens een andere functie dan in Duitsland. Ze zijn veel vaker ook buiten de rechtbank en in een adviserende rol actief. Nederlandse bedrijven zitten hoogstens een tot twee jaar achter openstaande posten aan, in Duitsland zijn vorderingen, die nog na acht jaar worden geïnd, geen uitzondering, verbaast Stephen Godee zich, eveneens coach voor BAND, maar met een Nederlands paspoort. “De Duitsers procederen tot het bittere eind”. In Nederland werkt het anders: daar wordt bijna elk proces gevolgd door een minnelijke schikking, aldus voormalige workhopdeelnemer Rob Küffen, die als advocaat in beide landen geregistreerd staat. Want bij het pragmatisme hoort ook, dat Nederlanders negatieve ervaringen snel willen vergeten. Om daarna –en dat is ook heel Amerikaans – weer met een frisse blik vooruit te kunnen kijken.

X