INERATEC: ondertekening intentieverklaring kronende afsluiting handelsmissie Baden-Württemberg naar Nederland

INERATEC: ondertekening intentieverklaring kronende afsluiting handelsmissie Baden-Württemberg naar Nederland
Versterking van de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van duurzame energie: INERATEC en Zenith Energy Terminals ondertekenen een intentieverklaring voor de bouw van een E-Fuel-Productielocatie in Port of Amsterdam. V.l.n.r. Nicole Hoffmeister-Kraut, Philipp Engelkamp, Gerdine Keijzer-Baldé, Ellen Ruhotas, Martin Joon. Foto (c) Baden-Württemberg International / Miriam Schimmele.

Begin mei bracht een delegatie uit de Duitse deelstaat Baden-Württemberg een werkbezoek aan de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. De focus van het programma lag daarbij met name op trends op waterstofgebied en op de kansen van een duurzame waterstofeconomie. Een van de deelnemers was Philipp Engelkamp, directeur van INERATEC GmbH uit Karlsruhe, pionier op het gebied van power-to-liquid-toepassingen. Hij kijkt tevreden terug op het Nederlandse werkbezoek, niet in de laatste plaats dankzij de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen INERATEC en het in Amsterdam gevestigde Zenith Energy Terminals. AHA24x7.com ging met hem in gesprek.

Philipp Engelkamp. Foto © INERATEC

Kunt u ons iets meer over INERATEC vertellen?

INERATEC is pionier op het gebied van power-to-liquid-toepassingen. Het bedrijf levert duurzame e-fuels en chemische producten. In modulaire chemische installaties voor power-to-X- en gas-to-liquid-toepassingen worden met waterstof uit hernieuwbare stroom en broeikasgassen als CO2 E-kerosine, CO2-neutrale benzine, schone diesel, synthetische was, methanol of SNG vervaardigd. INERATEC werd in 2016 opgericht en heeft inmiddels al grote, technisch complexe power-to-liquid-installaties op verschillende locaties in Duitsland gerealiseerd om de beschikbaarheid van duurzame brandstoffen en chemicaliën in verschillende vervoerssectoren als de luchtvaart te vergroten.

Welke sterke punten heeft Baden-Württemberg wat u betreft als vestigingslocatie voor bedrijven in de waterstof?

Wij zijn de deelstaat van de machinebouw. Samen met Nederlandse partners kunnen we de energietransitie verder aanjagen. Baden-Württemberg beschikt niet alleen over sterke technologieën en innovatieve startups, maar ook over talrijke mkb-bedrijven die expertise en de juiste voorwaarden voor een samenwerking in huis hebben.

Wat waarderen Nederlandse bedrijven volgens u aan de samenwerking met bedrijven uit Baden-Württemberg?

De samenwerking wordt gekenmerkt door de vriendschappelijke en vertrouwelijke relatie tussen beide landen. We delen gemeenschappelijke waarden en ideeën voor onze toekomst. Alle energie kan daarom worden gestoken in een samenwerking die toegevoegde waarde oplevert

Waarom heeft u besloten om aan het werkbezoek deel te nemen?

Nederland is dankzij de infrastructuur voor waterstof en CO2, die daar momenteel wordt opgebouwd, een aantrekkelijke standplaats voor de power-to-x-installaties van INERATEC. Naast de grondstoffen voor de productie van e-fuels en chemicaliën is daarnaast de infrastructuur voor de verwerking en het transport van de brandstoffen aanwezig. Locaties als de haven van Amsterdam bieden deze infrastructurele voordelen.

Tijdens het werkbezoek heeft u samen met Zenith Energy, gevestigd in de haven van Amsterdam, een intentieverklaring over de intensivering van uw samenwerking ondertekend. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Welke meerwaarde op de Nederlandse markt ziet u in de toekomst voor uw bedrijf?

Al voor het werkbezoek hadden we contact met Zenith. De ontwikkeling van productiecapaciteit voor e-fuels vindt vooral plaats op wereldwijde zogeheten sweetspots voor power-to-X. Op deze locaties is hernieuwbarre energie in grote hoeveelheden en tegen gunstige prijzen verkrijgbaar. Doel van de ondertekende intentieverklaring met Zenith Energy Terminals is om een power-to-liquid-installatie in de haven van Amsterdam te realiseren en deze hier meteen aan te sluiten op de brandstofinfrastructuur. Hier zal INERATEC productiecapaciteit realiseren.

Aanvullend daarop zien we een significante meerwaarde in de opbouw van onze productie op geschikte locaties in Europa. Zonder internationale transportwegen kunnen de duurzame brandstoffen direct worden verhandeld. Bovendien geven we Europa als standplaats van technologie hiermee een boost.

De productie van hernieuwbare energie met behulp van zon, wind en water is in Europa relatief complex. Voor de productie van onze grondstoffen H2 en CO2 hebben we hernieuwbare elektriciteit nodig. Het aantal locaties dat over deze productievoorwaarden beschikt is dan ook beperkt. Nederland vormt daarop een uitzondering, waardoor een samenwerking met Zenith Energy Terminals bijzonder waardevol is. Bovendien onderhoudt INERATEC een netwerk met andere Nederlandse bedrijven, zowel als partner als als afnemer. We beschouwen Nederland als een Europese partner met grote potentie tot samenwerking.

Wat heeft u verder nog meegenomen uit het werkbezoek?

Bedrijven uit beide landen kunnen samenwerkingen op het gebied van energie aangaan en samen meerwaarde creëren. Nederland heeft een zeer concrete roadmap voor de opbouw van een waterstofeconomie. Met name groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol.

X