Inflatie in Duitsland stijgt naar 10,4 procent

Inflatie in Duitsland stijgt naar 10,4 procent

De Duitse consumentenprijzen zijn in oktober 2022 sneller dan ooit gestegen sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Naar schatting van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek, bedroeg de inflatie in oktober 2022 10,4 procent.

De definitieve cijfers worden op 11 november bekendgemaakt. 

Stijgende consumentenprijzen

In september 2022 bedroeg de inflatie al 10,0 procent ten opzichte van augustus, en in oktober is deze dus nog verder gestegen. De consumentenprijzen zijn in die maand naar verwachting met 0,9 procent gestegen ten opzichte van september. Deze prijsstijgingen zijn de belangrijkste oorzaak van de inflatie. Vooral de energieprijzen, die nog altijd stijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, spelen daarin een grote rol. In vergelijking met oktober 2021 stegen de energieprijzen in oktober 2022 met 43,0 procent. Ook de prijzen van levensmiddelen (+20,3 procent) en diensten (+4,0 procent), waaronder huur (+1,8 procent), stegen.

Oorzaak prijsstijgingen

De prijsstijgingen ontstaan met name door de gestegen productieprijzen, maar ook de langere levertijden als gevolg van de coronapandemie dragen hieraan bij. De prijsstijgingen werden enigszins afgeremd door de Duitse belastingverlaging op aardgas en stadsverwarming: vanaf oktober 2022 tot en met maart 2024 heeft de Duitse regering de btw verlaagd van 19 naar 7 procent.

Duitse economie onder druk

De toenemende inflatie heeft ook haar uitwerking op de Duitse economie. Consumenten geven als gevolg van de dalende koopkracht minder geld uit en ook in bijvoorbeeld de bouwsector loopt het aantal opdrachten terug. In verband met de stijgende kosten worden opdrachten bijvoorbeeld vaker geannuleerd. Ook de algemene vraag vanuit het buitenland neemt af, doordat de gehele wereldeconomie onder druk staat. Alles bij elkaar opgeteld heeft de Duitse economie het daardoor zwaar.

Prijsstijgingen nog niet voorbij

Vooralsnog lijken de prijsstijgingen en de daardoor stijgende inflatie nog niet voorbij te zijn. Met name in de supermarkt zullen consumenten dit merken. 97 procent van de verkopers van levensmiddelen heeft aangegeven nog meer prijsstijgingen te zullen doorvoeren. Zo zouden de gestegen energieprijzen nog niet volledig zijn doorberekend aan klanten, terwijl verkopers dit wel van plan zijn. De recente daling van de groothandelsprijs van gas zal daarbij ook nog niet direct invloed hebben.

Om consumenten en bedrijven te beschermen tegen de stijgende energieprijzen, zet de Duitse regering 200 miljard euro in. Een deel daarvan zal vanaf begin 2023 worden ingezet voor een prijsplafond voor stroom en gas en voor een eenmalige financiële tegemoetkoming in december.

Achterliggende cijfers met betrekking tot de prijsstijgingen en inflatie zijn terug te vinden op de website van Destatis.

X