Inschrijving Grenslandprijs 2023 geopend

Inschrijving Grenslandprijs 2023 geopend

Jaarlijks organiseren het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen de Grenslandconferentie. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 6 december in Nijmegen. Tijdens deze conferentie wordt ook weer de Grenslandprijs uitgereikt: een prijs voor innovatieve projecten die Nederland en Noordrijn-Westfalen dichter bij elkaar brengen. De inschrijving hiervoor is nu geopend.

Om voor de prijs in aanmerking te komen, dienen de projecten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Het project heeft betrekking op zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen. Andere regio’s mogen ook betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk 6 juni 2023 van start gegaan.
 3. Als het project reeds is afgerond, mag de einddatum niet voor 6 december 2022 liggen.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury, waarvan de leden zich ook persoonlijk inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Vier weken voor de Grenslandconferentie krijgen de drie finalisten bericht. Zij kunnen zich tijdens de conferentie presenteren, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

Aanmelden

Projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen tot uiterlijk 7 augustus 2023 worden aangemeld door middel van een e-mail aan preis@grenzsland.eu. Hierin dient in maximaal twee A4’tjes te worden omschreven wat het project precies inhoudt. De volgende punten dienen in de omschrijving te worden opgenomen:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat; de manier waarop het project wordt gefinancierd is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs)
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en op de grensregio
 3. Aanleiding voor het project
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project
 5. Informatie over het langetermijneffect van het project
 6. Informatie over eventuele eerdere onderscheidingen
 7. Eventuele publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project als bijlage
 8. Eventuele verwijzingen naar de website van het project
 9. Contactgegevens

Finalisten van vorig jaar mogen zich opnieuw aanmelden; de winnaar van 2022 is daarentegen wel uitgesloten van deelname. Het winnende project ontvangt 5.000 euro.

Voor vragen omtrent de Grenslandprijs en de aanmelding van een project kan ook contact worden opgenomen met de organisatie via preis@grenzsland.eu.

 

X