Intentieverklaring voor grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntgegevens getekend

Intentieverklaring voor grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntgegevens getekend

Stel je voor: een auto-ongeluk op de N35 tussen Enschede en Gronau. Het Duitse slachtoffer wordt met een Duitse ‘Rettungswagen’ naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede vervoerd. Tijdens de rit ontvangt de spoedeisende hulp (SEH) van dit ziekenhuis een digitale vooraankondiging met relevante patiëntgegevens. Het MST is volledig voorbereid op de komst van de Duitse ambulance en kan direct starten met behandelen. Een tijdsbesparing van misschien wel enkele minuten, die van levensbelang kunnen zijn in de acute zorg. Het internationale project ‘Grensstreken’ is gericht op het realiseren van deze kwaliteitsverbetering. Onlangs tekenden verschillende partners hiervoor een intentieverklaring. 

Het doel is om door digitale uitwisseling van gegevens betere grensoverschrijdende patiëntenzorg te realiseren. Medisch Spectrum Twente, Kreis Borken, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz zetten hun handtekening onder de intentieverklaring. Hiermee is een flinke stap gezet.

Digitaal versus telefonisch

“Op de spoedeisende hulp ontvangen we regelmatig patiënten die met de Duitse ‘Rettungswagen’ naar MST worden gebracht. De aankondiging wordt telefonisch gedaan, maar is vaak niet voldoende. Een digitale aankondiging geeft ons een overzichtelijker beeld over de toestand van de patiënt, zodat we ervoor kunnen zorgen dat het juiste team voor de opvang klaar kan staan”, aldus SEH-verpleegkundige Madelon van der Wal-Siteur (MST). “Grensoverschrijdende uitwisseling van digitale patiëntgegevens is van groot belang om een snelle en goede zorg in de grensregio’s te garanderen en de patiëntveiligheid te borgen”, vult Myriam Löffler, projectleider van Acute Zorg Euregio, aan.

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, begeleidt de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit moet leiden tot een eerste use case over digitale vooraankondigingen in een grensgebied.  De evaluatie en geleerde lessen zijn na afloop van het project bruikbaar voor andere grensoverschrijdende projecten.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X