INTERLOCALITY: internationale studenten behouden voor de regio

INTERLOCALITY: internationale studenten behouden voor de regio

Steeds meer internationale studenten, ook uit Duitsland, vinden hun weg naar de hogescholen en universiteiten in Nederland. Maar hoe kunnen deze talenten voor de regio worden behouden? Velen van hen hebben namelijk moeite om na hun studie een passende baan te vinden in de regio waar zij hebben gestudeerd, raken werkloos en vertrekken daarom weer naar hun thuisland. Een gemiste kans, zo vinden onderzoekers van Fontys International Business School. De instelling voor hoger onderwijs heeft zich daarom aangesloten bij het Europese onderzoeksproject INTERLOCALITY. 

Terwijl er op de arbeidsmarkt sprake is van een fundamenteel en toenemend tekort aan hoogopgeleide en gekwalificeerde werknemers op het gebied van bedrijfskunde en techniek, heeft de groep met potentieel – de internationale studenten en afgestudeerden – moeite om hun weg te vinden op de euregionale arbeidsmarkt. De kloof die op dit gebied tussen beide groepen is ontstaan, vraagt om actie. Alleen zo kunnen blijvende groei en innovatie binnen bedrijven en daarmee de regio’s geborgd worden.

Verschillende instellingen voor hoger onderwijs hebben daarom besloten om in de vorm van het onderzoeksproject INTERLOCALITY de handen ineen te slaan en gezamenlijk aan de slag te gaan met een duurzame aanpak. Deze is gericht op het versterken van de inzetbaarheid van internationale studenten op hun regionale arbeidsmarkt. In Nederland gaat het om Fontys Hogescholen; in Duitsland om FH Münster. Ook de Arcada University of Applied Sciences uit Finland en het Deense University College of Northern Denmark doen mee. Daarnaast heeft het Italiaanse Send, een bureau gericht op internationale arbeids- en studentmobiliteit, zich aangesloten.

INTERLOCALITY wil de kloof tussen bedrijven en organisaties enerzijds en internationale studenten anderzijds overbruggen. Krachtenbundeling en het creëren van transnationale partnerschappen is volgens de betrokken partners dé sleutel tot het overwinnen van de uitdagingen op de Europese arbeidsmarkt.

Interessant voor Nederlands-Duitse grensregio 

Onderdeel van het project is de ontwikkeling van een ‚International alumni monitoring tool‘. Deze gaat bijhouden waar alumni precies terechtkomen. De uitkomsten van deze monitoring tool zijn ook interessant voor de specifieke groep internationale studenten in de Nederlands-Duitse grensregio: studenten die aan de ene kant van de grens wonen en aan de andere kant van de grens studeren. Welke factoren beïnvloeden hun keuzes bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt? En wat kan eraan bijdragen dat ze tijdens hun zoektocht naar een geschikte baan opnieuw over de grens durven te kijken?

Meer informatie over INTERLOCALITY is hier te vinden.

X