INTERREG-project Digipro keurt vijftigste projectaanvraag goed

INTERREG-project Digipro keurt vijftigste projectaanvraag goed

Het INTERREG-project Digipro heeft alweer zijn vijftigste projectaanvraag goedgekeurd: het Eindhovense bedrijf JSB BV zal met zijn Duitse partners ISIS IC GmbH uit Wesel en Tectus GmbH uit Moers onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid van een innovatief meld- en beveiligingssysteem. Dit systeem kan met behulp van IoT-sensortechnologie giftige en explosieve gassen detecteren.

Digipro ondersteunt Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven uit de grensregio bij de ontwikkeling van intelligente producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen. Zo kunnen ondernemers uit het Nederlands-Duitse projectgebied tijdig de kansen benutten die de digitale transformatie hen biedt. 

Onder gaschromatografie wordt een analysetechniek verstaan waarmee stoffen in gas- of dampfase worden gescheiden. “Vanwege het gebruik van verschillende draaggassen voor gaschromatografen in analytische laboratoria bestaat het risico dat er bepaalde lekken optreden, waardoor het draaggas kan ontsnappen”, aldus Marco Koenen van JSB BV, initiatiefnemer van het project. “Het vrijkomen van deze toxische gassen heeft als gevolg dat er explosiegevaar optreedt, omdat hoge gasconcentraties zich kunnen ophopen in de behuizing van de gaschromatograaf. Binnen Digipro willen wij in de eerste plaats onderzoek doen of het ontwikkelen van een systeem ter detectie van gasconcentraties technologisch haalbaar en economisch rendabel is. Indien de haalbaarheidsstudie daarop een positief antwoord formuleert, willen wij binnen Digipro ook een ontwikkelingsproject doorvoeren om daadwerkelijk tot een markgericht prototype te komen.”

Economische impact

“Een succesvolle omzetting van het conceptidee in een marktrijp product zal niet alleen leiden tot het behoud van bestaande banen, maar juist ook tot het creëren van nieuwe banen voor de toekomst”, benadrukt Dirk Unsenos, directeur van ISIS IC GmbH. Dit draagt er bovendien aan bij dat de economie in het Duits-Nederlandse grensgebied duurzaam versterkt wordt.

Grensoverschrijdend netwerk

Digipro ondersteunt mkb-bedrijven niet alleen met subsidies, maar biedt bovenal een sterk grensoverschrijdend netwerk waarin permanente uitwisseling van kennis tussen projectpartners centraal staat. Doel is om het innovatiepotentieel aan beide kanten van de grens te verbeteren.

Call to action

Bent u mkb’er en heeft u concrete plannen om samen met een Duitse partner innovatieve en intelligente producten, productieprocessen of businessmodellen te realiseren? Neem dan snel contact op met één van de regiocoördinatoren van het Digipro-project. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden van Digipro voor bedrijven: https://www.digipro-interreg.eu/.

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen en de Europese Unie/INTERREG.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X