INTERREG-project EnerPRO: groot succes

INTERREG-project EnerPRO: groot succes

In 2018 ging EnerPRO van start: een grensoverschrijdend project dat Nederlandse en Duitse bedrijven uit de grensregio ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van energiebesparende, CO2-arme innovaties. Nu het project aan het einde van dit jaar ten einde loopt, kan de balans worden opgemaakt: wat zijn de resultaten van EnerPRO?

Binnen het project werken Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven samen aan de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologie. De nadruk ligt op technieken ten behoeve van Doel hiervan is om het aandeel duurzame energie in de grensregio te verhogen en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Nederlandse en Duitse partners werken intensief met elkaar samen en kunnen kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Modules

Bedrijven die in aanmerking wilden komen voor deelname aan EnerPRO, dienden eerst aan een oriënteringsgesprek deel te nemen. Bij geschiktheid konden bedrijven vervolgens binnen drie verschillende modules aan de ontwikkeling van hun product werken. In de eerste module werden concepten ontwikkeld, die voor 50 procent gesubsidieerd werden. Binnen de tweede module werd de haalbaarheid van projecten onderzocht, wat voor 40 procent gesubsidieerd werd. In de derde en laatste module vond de daadwerkelijke project- of productontwikkeling plaats, wat ook weer voor 40 procent gesubsidieerd werd.

Succesvol project

Nu het programma afloopt, kan worden gesteld dat EnerPRO een succesvol project is geweest. Zo hebben er 14 module-2-projecten en 23 module-3-projecten plaatsgevonden. Ook heeft EnerPRO in 2022 de Grenslandprijs gewonnen en is er meermaals extra geld voor het project beschikbaar gesteld, zodat er nog meer duurzame projecten konden worden gerealiseerd. In onderstaande video vertellen regio-coördinatoren van EnerPRO Tjardo Derksen en Simon Möhren en INTERREG V A-programmamanager Piet Boomsma er meer over. Daarnaast komt Hannes Baumann, manager R&D bij Kersten Arealmaschinen GmbH, aan het woord. Het bedrijf ontwikkelde met hulp van EnerPRO een elektrische onkruidverwijderaar.

Financiering en partners

EnerPRO wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en wordt medegefinancierd door de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MWIDE NRW. Partners zijn het Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES) van de Hochschule Düsseldorf, het Institut für Energietechnik und -management (SWK E2) van de Hochschule Niederrhein, Stichting Kiemt, de Euregio Rijn-Waal, TNO – Solliance Solar Research en het Brightlands Materials Center.

X